About Speak English ® | FAQ | Client-area Login | Human Resources | Google+
 
 • Kurumsal İngilizce Eğitim

  CORPORATE

  English Training

  Reach your company goals faster than ever with tailor-made group lessons.

  READ MORE
  Kurumsal İngilizce Eğitim
 • İngilizce Mülakat Hazırlığı

  INTERVIEW

  Career Opportunities

  Perfect your performance working with native trainers to get your dream job.

  READ MORE
  İngilizce Mülakat Hazırlığı
 • İngilizce Konuşma Pratiği Özel Ders

  SPEAKING

  Build Confidence

  Practice speaking in English with qualified native speakers.

  READ MORE
  İngilizce Konuşma Pratiği Özel Ders
 • Online İngilizce Eğitim Seçenekleri

  STUDY ONLINE

  Wherever You Are

  Break down the barrier of distance while learning English.

  READ MORE
  Online İngilizce Eğitim Seçenekleri
 • KURUMSAL İNGİLİZCE

  kurumsal ingilizce egitim danismanlik

  Speak English® kurumsal ihtiyaçlarınızı tam, zamanında ve en etkili şekilde karşılamayı garantiler. Kurumunuza özel İngilizce eğitim çözümlerimizi inceleyin.

  READ MORE

 • İNGİLİZCE ÖZEL DERS

  kurumsal ingilizce egitim danismanlik

  Speak English® İngilizce özel ders programları size kendi hızınızda ilerleme ve İngilizceyi sadece yabancı öğretmenler ile pratik yaparak öğrenme imkanı sunmaktadır.

  READ MORE

 • ONLINE İNGİLİZCE

  online ingilizce özel ders, online ingilizce kursYoğun iş yaşantınız içerisinde kısıtlı zamanınızı en iyi şekilde değerlendirerek Speak English® online eğitim programları ile en hızlı ve etkin şekilde İngilizce öğrenmeye başlamak için tıklayın.

  READ MORE

ingilizce Past Simple - Basit Geçmiş Zaman - Türkçe Konu Anlatımı

Geçmişte başlamış ve bitmiş olan spesifik olarak zamanı bilinen olayları anlatmak için kullanılır. "Be" fiili dışında tüm özneler aynı fiil çekimini alırlar.

Use the past simple to talk about finished actions which took place at a specified time in the past. Notice that all subjects take the same conjugation of the verb except for be.

Past Simple with to be: Positive / Negative
(Basit geçmiş zamanda "To be" fiili - Olumlu / Olumsuz)

I/he/she/it + WAS / WASN'T

you/we/they + WERE / WEREN'T

eg. I was born in 1970. (1970'te doğdum.)

She wasn't at work yesterday. (O dün işte değildi.)

You were ill last week. (Sen geçen hafta hastaydın.)

They weren't at school this morning. (Onlar bu sabah okulda değildi.)

It was a beautiful day yesterday. (Dün güzel bir gündü.)

Past Simple Questions with to be: ("To be" ile geçmiş zaman soru formu)

(Question word) + was/were + subject

eg. When was she in london? (O ne zaman Londra'daydı?)

Where were you yesterday? (Dün neredeydin?)

Were you at the party? (Partide miydin?)

Was the weather good? (Hava güzel miydi?)

Was there a lot of food? (Orda çok yemek var mıydı?)

For yes/no questions with to be in the past simple we use short answers: ("To be" ile "Yes/No" geçmiş zaman soru formlarında kısa cevaplar kullanılır.)

Yes, I was./ No, I wasn't.

Yes, you were./ No, you weren't.

Yes, it was./ No, it wasn't

Yes, there was./ No, there wasn't.

Other verbs in the Past Simple (Geçmiş zamanda diğer fiiller)
Regular verbs end in -ed: ("-ed" ile biten düzenli fiiller)

visit - visited

enjoy - enjoyed

Irregular verbs have various forms and each verb needs to be learned.
(Düzensiz fiiller çeşitli biçimlerdedir ve her birinin ayrı ayrı öğrenilmesi gerekir.)

see - saw

think - thought

The following time signifiers often indicate a specific point in time:
(Aşağıdaki örnekler sıklıkla zaman içerisinde belirli bir aralığı işaret ederler.)

last (son - önceki - geçen)

ago (önce)

in ... (plus a year or month) (bir yıl veya ay içerisinde)

yesterday (dün)

when ... (plus a phrase) (deyim ile kullanılan "when")

Positive Form: (Olumlu cümle yapısı)

Subject + past form of verb + object(s) + time

 Examples: (örnekler)

They flew to Chicago last month. (Onlar geçen ay Chicago'ya uçtular.)

Peter completed his course three weeks ago. (Peter kursunu 3 hafta önce bitirdi.)

Negative Form: we use the auxiliary verb DID 

(Olumsuz cümle yapısı - Yardımcı fiil "did" ile birlikte kullanılır)

Subject + did + not + base form of verb + object(s) + (time)

Examples: (örnekler)

They didn't go to the party last night. (Onlar geçen gece partiye gitmediler.)

She didn't understand the question. (O soruyu anlamadı.)

Question Form: (Soru yapısı)

(Question word) + did + subject + base form of verb + (object(s))+ (time)?

Examples: (örnekler)

Where did you study French? (Fransızca eğitimini nerede aldın?)

When did you arrive last week? (Geçen hafta ne zaman vardın (geldin)?)

Did you visit Paris last month? (Geçen ay Paris'e gittin mi?)

İngilizce Kelime Oyunu

30% Discounted Lessons

 • 1

  Standby listemize kayıt olun %30 indirimli İngilizce özel ders fırsatlarından faydalanın.

Why Speak English®

Flexible

İngilizce özel derslerinizde saat, gün ve ders alacağınız lokasyonunu kendiniz belirleyin.

Reliable

Sadece anadili İngilizce yabancı öğretmenlerden İngilizce özel ders programları.

Faster

Speak English® İngilizce özel ders programları ile ihtiyaçlarınızı en hızlı şekilde karşılayın.

Better

Speak English® güvencesi ile en yüksek kalitede özel ders hizmeti aldığınızdan emin olabilirsiniz.