About Speak English ® | FAQ | Client-area Login | Human Resources | Google+
 

ingilizce Third Conditional - Üçüncü Şart Kipi - Türkçe Konu Anlatımı

The first conditional and second conditionals talk about the future. With the third conditional we talk about the past. We talk about a condition in the past that did not happen.There is no possibility for this condition. 

Birinci ve ikinci şart kiplerinde gelecek hakkındaki olaylar konu edilir.Üçüncü şart kipinde gelecek hakkında konuşuruz.Geçmişte meydana gelmemiş bir durum hakkında konuşuruz.Bu koşulda bir ihtimal söz konusu değildir.

Example (Örnek):
Last week you bought a lottery ticket. But you did not win. 
(Geçen hafta bir piyango bileti aldın.Ama bir şey kazanamadın.)

---> If I had won the lottery, I would have bought a house.
(---> Piyangoda kazanmış olsaydım, kendime bir ev alırdım.)

FORM: If + subject + Past Perfect, subject + would have + past participle.
(ŞEKİL: If + özne + Mişli Geçmiş Zaman, özne + would have + geçmiş zaman ortacı)

Notice that we are thinking about an impossible past condition. You did not win the lottery. So the condition was not true, and that particular condition can never be true because it is finished. 

(İmkansız olan bir geçmiş koşul hakkında düşündüğümüze dikkat edin.Piyangoda kazanamadınız.Böylece koşul doğru değildi, ve söz konusu koşul hiçbir zaman gerçekleşemez, çünkü sona ermiş durumda.)

We use the past perfect tense to talk about the impossible past condition. 
(İmkansız geçmiş koşul hakkında konuşmak için mişli geçmiş zaman kullanırız.)

We use "WOULD HAVE + past participle" to talk about the impossible past result. 
(İmkansız geçmiş sonuç hakkında konuşmak için "WOULD HAVE + geçmiş zaman" ortacı kullanırız.)

The important thing about the third conditional is that both the condition and result are impossible now.
(Üçüncü koşullu hakkında önemli olan husus, koşul ve sonucun artık imkansız olmasıdır.)


Sometimes, we use "SHOULD HAVE", "COULD HAVE", "MIGHT HAVE" instead of "WOULD HAVE".
(Bazen,"WOULD HAVE" yerine "SHOULD HAVE", "COULD HAVE", "MIGHT HAVE" kullanırız.)

Examples (Örnekler):
If you had bought a lottery ticket, you might have won. 
 
(Bir piyango bileti alsaydın, kazanabilme ihtimalin olabilirdi.)

If I hadn't gone to London, I wouldn't have met my boyfriend.
(Londra’ya gitmiş olmasaydım, erkek arkadaşıma rastlamış olmazdım)

If I had saved some money, I would have bought a house.
(Biraz para biriktirmiş olsaydım, bir ev almış olabilirdim)

If I had met Michael Jackson, I might have asked him how to moonwalk!
(Michael Jackson’la tanışmış olsaydım, ona moonwalk’ın nasıl yapıldığını sorardım!)

NB: The third conditional is the same for all subjects!
(NOT: Üçüncü koşullu tüm özneler için aynıdır!)

  • Sadece Anadili İngilizce (Native Speaker) Yabancı Öğretmenler

  • Esnek Gün ve Saat Seçenekleri

  • 4, 12 ve 24 Haftalık Modüler Programlar

  • Kendi Ofis veya Evinizde Ders Alma İmkanı

  • Avantajlı Fiyat Seçenekleri


ingilizce konuşma kursu
ingilizce konuşma kursu
Speak English® İngilizce konuşma pratiği özel ders programlarımıza katılarak biririnden farklı anadili İngilizce yabancı öğretmenlerle konuşma pratiği yapma imkanına sahip olursunuz. Bu sayede farklı aksanlara hızlıca alışkanlık sağlayabilecek, yeni karşılaştığınız insanlarla daha kolay İngilizce iletişim kurabilecek ve çok daha akıcı bir İngilizce konuşma becerisine sahip olacaksınız.Speak English® profesyonellere özel iş İngilizcesi programları yoğun iş yaşantınız içerisinde kısıtlı zamanınızı en efektif şekilde değerlendirmenize imkan veren esnek modüllerden oluşmaktadır. Tüm beklentilerinize anında cevap verebilen, sadece kişisel gereksinimlerinize özel olarak yapılandırılmış, konforlu bir program arıyorsanız iş İngilizcesi özel ders çözümlerimiz tam size göre.
ingilizce konuşma kursu
ingilizce konuşma kursu
Speak English® İngilizce gramer ağırlıklı özel ders programlarımız 100% öğrenci merkezli yaklaşımıyla size kendi hızınızda ilerleme ve eğlenceli öğrenme imkanı sunuyor. Artık sıkıcı boşluk doldurma aktiviteleri yerine başarısı kanıtlanmış güncel yöntemler ve uzman yabancı öğretmenlerimizle bire bir çalışarak siz de en kısa sürede İngilizce öğrenebilirsiniz.Speak English® İngilizce mülakat programları farklı bir firmaya geçişlerinizde veya aynı firma içerisindeki pozisyon değişimlerinizden önce katılcağınız İngilizce mülakatlar esnasında ihtiyacınız olan, İngilizce konuşma, anlama, kendinizi rahat ve doğru ifade edebilme becerilerini hızlıca kazanmanızı sağlayarak, hayalinizdeki işi elde etmenizi garantiler.
ingilizce konuşma kursu
ingilizce konuşma kursu
Speak English® TOEFL® - IELTS sınavlarına hazırlık özel ders programlarımız dahilinde konusunda uzman, Amerikalı ve İngiliz yabancı öğretmenlerimiz size rehberlik edecek ve bire bir özel dersler ile mümkün olan en kısa sürede istediğiniz sınav skorunu kolayca elde ederek, eğitim ve kariyer basamaklarınızı sağlam temeller üzerine inşa edebilirsiniz.
Speak English® çocuklar için İngilizce özel ders programlarımız, çocuklar için İngilizce öğrenim sürecini hızlı, eğlenceli ve kalıcı bir hale getirmek üzere yapılandırılmıştır. Program dahilinde oyunlar, şarkılar ve diğer ilgi çekici bir çok aktivite ile maksimum oranda kelime öğrenimi ve kelimelerin doğru telaffuzların öğrenilmesi amaçlanır.
İngilizce & Türkçe Sözlük


İngilizce Kelime Oyunu