İngilizce Mülakat Hazırlığı Özel Ders

İngilizce mülakat hazırlığı özel ders programına katılın, hayalinizdeki işi kaçırmayın!

Speak English® İngilizce mülakatlarınızda ihtiyacınız olan İngilizce konuşma, İngilizce anlama, kendinizi rahat ve doğru ifade edebilme becerilerini kolayca kazanmanızı sağlayarak, hayalinizdeki işi elde etmenize yardımcı olur.

İngilizce mülakat özel ders programları 10 ve 16 saatlik esnek paketler halinde sunulmaktadır. İngilizce mülakat hazırlığı özel ders programlarımız dahilinde; İngilizce mülakatlar konusunda uzman çok sayıda yabancı öğretmen ile konuşma pratiği yapacak ve sık karşılaşılan İngilizce mülakat soru ve cevaplarını role-play yöntemiyle çok daha kolay öğreneceksiniz. İngilizce mülakat özel ders programı dahilinde karşılaştığınız her yeni eğitmen size farklı aksan ve soru şekillerini daha kolay anlayabilmeniz açısından büyük katkı sağlayacaktır.

Speak English® İngilizce mülakat programı, etkili İngilizce CV hazırlama teknikleri, sık karşılaşılan İngilizce mülakat soruları ve cevap örnekleri, role-play,  İngilizce mülakatlar için gerekli kelime bilgisi ve İngilizce kelimelerin doğru telaffuzları konularını kapsar.

İngilizce Mülakat Hazırlığı Özel Ders Programları

Ana dili İngilizce yabancı öğretmenlerimizle bire-bir özel ders şeklinde gerçekleştirilen İngilizce mülakat hazırlığı programlarımıza kendi tercih edeceğiniz gün ve saat aralıklarında Hafta içi gündüz (10:00 – 18:00) / Hafta içi akşam (18:00 – 21:00) / Hafta sonu (10:00 – 18:00) katılabilirsiniz.

İngilizce mülakat hazırlığı programı 10 saat bire-bir özel ders şeklinde gerçekleştirilir.

İngilizce mülakat hazırlığı özel ders programlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için bizi hemen arayın +90 212 909 12 04.

Online İngilizce Mülakat Hazırlığı Programları

> Online İngilizce Mülakat Hazırlığı Seçeneği

Speak English® İngilizce mülakat programı katılımcılarımızın başarı gösterdiği bazı firmalar :

İNGİLİZCE MÜLAKAT SORU ÖRNEKLERİ

Aşağıda İngilizce mülakatlarınız esnasında faydalı olabilecek çeşitli soru örnekleri ve İngilizce soru kalıplarını Türkçe açıklamaları ile beraber görüntüleyebilirsiniz.

 

Personal Interview English Example Questions Kişisel İngilizce Mülakat Soru Örnekleri Türkçe Açıklamaları
Tell me about yourself. Bana kendinden bahseder misin?
What are your greatest strengths? En güçlü yanların nelerdir?
What are your greatest weaknesses? En güçsüz yanların nelerdir?
Tell me about your education. Bana eğitiminden bahseder misin?
What parts of your education do you see as relevant to this position? Eğitiminin hangi bölümünü bu pozisyon ile bağlantılı olarak görüyorsun?
What are your short term/long term goals? Kısa ve uzun vadede hedeflerin neler?
Where do you see yourself in 5 years’ time? Kendini önümüzdeki 5 yıl içerisinde nerede görüyorsun?
Are you willing to travel? Seyahat edebilir misin?
In your opinion, why should you be selected? Sence, neden senin seçilmen gerekir?
How do you spend your spare time? Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin?
How do you evaluate success? Başarıyı nasıl değerlendirirsin?
Can you give me five words that best describe you? Bana seni en iyi tanımlayacak 5 kelime verebilir misin?
Tell me about a significant achievement in your life. Hayatında gerçekleştirmiş olduğun önemli bir başarıdan bahseder misin.
What kind of decisions are most difficult for you to make? Ne çeşit kararlar senin için alınması en zor olanlardır?
Job / Company Related Interview English Example Questions Firma ve İş ile İlgili İngilizce Mülakat Soru Örnekleri Türkçe Açıklamaları
Do you prefer a structured routine in your daily work, or frequent change? Günlük rutin işleri mi yoksa sık değişiklikleri mi tercih edersin?
What experience do you have in this field? Bu alanda ne tip tecrübelerin var?
Why did you leave your last job? Son işinden neden ayrıldın?
Do you prefer working individually or with a team? Bir takım halinde mi yoksa kendi başına mı çalışmayı tercih edersin?
Why do you want to work here? Neden bizimle çalışmak istiyorsun?
What can you offer an employer? İş verene ne çeşit fayda sağlayabilirsin?
What interests you about this job? Sende bu işe ilgi uyandıran nedir?
What type of work environment do you prefer? Ne tarz bir çalışma atmosferi tercih edersin?
What do you know about this organisation? Organizasyonumuz hakkında neler biliyorsun?
What motivates you to do your best on the job? İşinde en iyiyi yapmak için seni ne motive eder?
How would you describe your ideal job? Senin için ideal işi nasıl tanımlarsın?
Why did you choose this career? Bu kariyeri neden seçtin?
Have you worked under time constraints with multiple projects? Daha önce aynı anda birden fazla projede zaman limitli olarak çalıştın mı?
What do you see as the major challenge for the position that you have applied for? Başvurduğun pozisyonda neyi başarılması en zor şey olarak görüyorsun?
What would your co-workers say are your best and worst traits? İş arkadaşların en iyi ve en kötü yanların için ne derlerdi?
What kind of manager would you like to have? Nasıl bir yöneticiye sahip olmak isterdin?
What kind of salary are you looking for? Nasıl bir ücret beklentin var?
What have you been doing since your last job? Son işinden ayrıldığından bu yana neler yaptın?
Do you take work home with you? Eve iş götürür müsün?
Describe the ideal position based on your long-term career plan. Uzun süreli kariyer planına göre senin için ideal pozisyonu tanımlar mısın?
What do you find most/least appealing about this job? Why? Bu iş ile ilgili en beğendiğin ve en beğenmediğin şeyler nelerdir? Neden?
What skills do you think are most critical for success in this position? Bu pozisyonda hangi becerilerin başarı için kritik rol oynadığını düşünüyorsun?
What were the limitations of your most recent position? En son işinde seni limitleyen şeyler nelerdi?
How does this position compare with others you are considering? Düşündüğün diğer pozisyonlar ile bu pozisyonu kıyaslar mısın?
Are you applying for other jobs? Farklı işlere de başvuruyor musun?
Explain any gaps in your employment history. Bir işten ayrılma ve diğer işe başlama arasında geçen zamanda neler yaptığını açıklar mısın?
How would your current/previous supervisor describe you? Şimdiki / daha önceki supervisor’ın seni nasıl tanımlardı?
How would you describe the position we have to offer? Sana önerdiğimiz işi nasıl tanımlardın?
What would you like to find in this job that you didn’t have in your previous job? Daha önceki işinde sahip olmadığın neyi bu işte sahip olmak isterdin?
How do you think you could develop the position? İşini nasıl geliştirebileceğini düşünüyorsun?
What would be your strategy to develop the position? İşini geliştirmek için kullanacağın strateji ne olurdu?
What could you contribute to our company? Firmamıza ne şekilde katkı sağlayabilirsin?
What do you think you gained by working in your last job? En son çalıştığın işten neler kazandığını/öğrendiğini düşünüyorsun?
Have you received any offers of a job? Herhangi bir iş başvurundan geri dönüş aldın mı?
How do you feel about your future in the profession? Kariyerinin geleceği hakkında neler hissediyorsun?
Why have you had to look for a job for so long? Neden bu kadar uzun süredir iş aramak zorunda kaldın?
What sort of obstacles have you encountered in your work? İşinde ne çeşit engellerle karşılaştın?
Don’t you think you are over-qualified for this job? Bu iş için gereğinden fazla nitelikli olduğunu düşünmüyor musun?
Do you think you have the ability to be a team leader? Takım lideri olmak için yetenekli olduğunu düşünüyor musun?
If we offered you the job, how long would you expect to stay with us? İşi sana verdiğimizde ne kadar süre ile bizimle çalışmayı düşünüyorsun?
Behavioral Interview English Example Questions Davranışsal İngilizce Mülakat Soru Örnekleri Türkçe Açıklamaları
Have you ever had to discipline a problem employee? If so, how did you handle it? Bu zamana kadar problemli bir çalışanı disipline etmen gerekti mi? Eğer olduysa, durumla nasıl başa çıktın?
Tell me about a time when you had to deal with a co-worker who wasn’t doing his/her fair share of the work. What did you do and what was the outcome? Bir çalışanın gerektiği gibi işini yapmadığı ve senin durumu düzeltmen gerektiği bir zamandan bahseder misin? Ne yaptın ve sonuç nedir?
Tell me about a time that you misjudged a person. Birini yanlış yargıladığın bir zamandan bahseder misin.
Tell me about a time that you helped someone. Birine yardımcı olduğun bir zamandan bahseder misin?
Give an example of a goal you didn’t meet and how you handled it. Ulaşamadığın bir hedefinden örnek verir misin, durumla nasıl başa çıktın?
Did you ever make a risky decision? Why? How did you handle it? Şu ana kadar riskli bir karar aldın mı? Konuyla nasıl başa çıktın?
Share an example of how you were able to motivate employees or co-workers. Çalışanları veya iş arkadaşlarını nasıl motive ettiğine dair bir örnek paylaşır mısın.
What do you do if you disagree with your boss? Patronunla fikir ayrılığı yaşadığında ne yaparsın?
Tell me about a time when you had to work towards a deadline. Did you meet it? If not, what would you do differently next time? Zamana karşı çalıştığın bir işten bahseder misin? İşi zamanında yetiştirdin mi? Eğer yetiştiremediysen bir sonrakinde kesinlikle ne yapardın?
How do you determine priorities in scheduling your time? Zaman planlaması yaparken önem sırasını nasıl belirlersin?
How do you handle stress and pressure? Stres ve baskı ile nasıl başa çıkarsın?
What is your typical way of dealing with conflict? Çatışmalarla başa çıkmak için kullandığın tipik yol nedir?
Tell me about a time when you had to use your presentation skills to influence someone’s opinion. Birinin fikirlerini etkilemek için presentasyon yeteneklerini kullandığın bir zamandan bahseder misin.
Tell me about a difficult decision you’ve made in the last year. Geçen yıl aldığın zor bir karardan bahseder misin.
Describe a situation where you have had to overcome an obstacle in order to move forward with something. What did you do? Bir engeli aşıp devam ettiğin bir durumu açıklar mısın? Ne yaptın?
Give me a specific example of a time when you had to conform to a policy with which you did not agree. Bana inanmadığın bir kurala uymak zorunda kaldığın spesifik bir örnek verir misin.
Give an example of when you had to work with someone who was difficult to get along with. How did you handle it? Beraber çalışılması zor olan biri ile çalışmak zorunda olduğun bir örnek verir misin. Nasıl başa çıktın?
How would you handle working with a team that was older than you and had more experience working in the field than you? Senden daha yaşlı ve alanında senden daha deneyimli bir takımla çalışma durumuyla nasıl başa çıkardın?
Do you handle pressure well? Baskı ile başa çıkabilir misin?
Describe a situation in which you were able to use persuasion to successfully convince someone to see things your way. Başarılı bir şekilde başka birini senin düşündüğün gibi düşünmeye ikna ettiğin bir durumu açıklar mısın.
Give me a specific example of a time when you used good judgement and logic in solving a problem. İyi bir yargılama ve mantık ile bir problemi çözdüğün bir zamadan spefisik örnek verir misin.
How do you handle change at work? İşteki değişiklerle nasıl başa çıkarsın?
Do you prefer to confront conflict or tactfully avoid it? Çatışmalarla yüzleşmeyi mi yoksa onlardan uzak durmayı mı tercih edersin?
What is your approach for dealing with constructive criticism? Yapıcı eleştiriler almadaki tutumun nedir?
Tell me about a time you made an unpopular decision. How did you handle this situation? Tutulmayan bir karar aldığın bir zamandan bahseder misin. Bu durumla nasıl başa çıktın?
Tell me about a recurring problem at work that you were able to resolve. Tekrarlanan bir problemi çözmeyi başardığın bir durumdan bahseder misin?
Where do you turn when your usual problem-solving approaches are not successful? Genel problem çözme tutumun işe yaramadığında ne yaparsın?
What do you do to avoid burnout? Tükenmişlik durumundan nasıl uzak durursun?
How do you respond to deadlines? Terminlere nasıl cevap verirsin?
Give me examples of how you prioritized work assignments in your most recent position. Daha önceki işinde görevleri nasıl önem sırasına koyduğun hakkında örnekler verebilir misin?
Give me an example of a time management skill that has increased your productivity at work. işte verimliliğini arttıran bir zaman yönetimi becerisinden örnek verir misin?
Interview Questions to Ask the Interviewer Mülakatı Gerçekleştiren Kişiye Sorulabilecek İngilizce Mülakat Soruları
When can I expect to hear from you? Sizden ne zaman geri dönüş almayı beklemeliyim?
If I am extended a job offer, how soon would you like me to start? İşi bana verirseniz ne zaman başlamamı isterdiniz?
Would you like a list of references? Referans listesi ister misiniz?
Is relocation a possibility? Relokasyon olasılığı var mı?
Is this a new position? If not, what did the previous employee go on to do? Bu yeni bir pozisyon mudur? Değilse, daha önceki çalışan ne yapıyordu?
How would you describe the responsibilities of the position? Pozisyonun sorumluluklarını nasıl tanımlarsınız?
Is there anything I’ve mentioned that makes you think I’m not the best candidate for this job? Bahsettiğim herhangi bir şeyden dolayı bu iş için en iyi aday olmadığımı düşünüyor musunuz?
When do you expect to make your final decision? Kesin kararınızı ne zaman vermeyi düşünüyorsunuz?
What do you enjoy most about working here? Burada çalışmakla ilgili en beğendiğiniz şey nedir?

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!