12 Jul

Google İle İngilizce Cümlelerinizin Doğruluğunu Test Edin

Google’ın internette bilgi bulmak için ne kadar yararlı olduğunu herkes biliyordur aynı zamanda çoğu kullanıcı Google arama kutusuna “sözcük tanımı” (örneğin “batıl inancın tanımı”) yazarak sayfanın sözcüğün tanımını gösteren online sözlüklerin bir listesi haline dönüşeceğini bilir.

Fakat İngilizce öğrenenlerin birçoğu halen Google’ın İngilizce gramer kontrolü, İngilizce deyim ve yaygın kullanılan kelime öbekleri konusunda ne kadar önemli bir yer tutacağını fark edebilmiş değil. Google aslında bu güne kadar varolmuş en büyük İngilizce – Türkçe online metin kitaplığıdır ve profesyonel kullanımla(*) İngilizce hakkındaki tüm sorulara kolayca cevap sunabilir.

* Deneyimli Google kullanıcıları, örneğin, İngilizce bir söz öbeği ararken özel işaretlerin (*) nasıl kullanılacağını ve Boolean operatörleriyle arama sonuçlarının nasıl arttırılabileceğini bilirler. Daha fazla bilgi için Google’da “Gelişmiş Arama”ya tıklayın.

Örneğin, bir öğrenci İngilizce’de “at the beginning of the book” mu yoksa “in the beginning of the book” mu yazması gerektiğini öğrenmek istiyor. Eğer öğrenci bu iki İngilizce dizeyi arama kutularına yazarsa, ilki için 331.00 hit, ikincisi için ise 121.00 hit olduğunu görecek. Bu durumda öğrenci, iki İngilizce ifadenin de doğru olduğunu fakat “at the beginning of the book” ifadesini kullanmanın daha güvenilir bir seçenek olacağı çıkarımını yapabilir.

Benzer şekilde, öğrenci İngilizce “to suggest” fiilinin gramer yapısını bilmiyor ve “suggested him to … see a doctor / stop smoking / vb.” yapısının doğru olup olmadığını da kontrol etmek istiyor olabilir. Eğer öğrenci, İngilizce olarak “suggested him to..” cümlesini arama kutusuna yazarsa, şüphe çekici bir şekilde az olan 200 hiti görecek. “Suggested that he…” dizesi ise 54,800 hit almış – demek ki doğru İngilizce yapı budur.
Uyarı:

İnternet üzerinde hatalı İngilizce gramer ve kullanımlar barındıran milyonlarca sayfa vardır. Bunun üç temel nedeni vardır:

-Sayfanın yazarının anadili İngilizce değildir.
-Sayfanın yazarı anadili İngilizce olan fakat eğitimsiz biridir.
-Sayfanın yazarı doğruluğa özen göstermeden ilgisizce yazmıştır.

Bu nedenle öğrencilere, dil aramalarını “.edu” alan adıyla sınırlandırmaları tavsiye edilir. Bu şekilde çıkan sayfaların doğru İngilizce’ye sahip olduğu konusunda sayfaya güvenebilirsiniz.

Daha detaylı aramalar yapmak isteyen öğrenciler, Collins Cobuild veya British National Corpus gibi İngilizce’ye odaklı kitaplıklarda daha karmaşık aramalar yapabilirler. (Bu web sitesinde yaygın online kitaplıkların bir İngilizce dizini bulunmaktadır.)
İlgili site ziyaretçilerinin Google’da aşağıdaki her bir İngilizce ifade grubundan hangilerinin doğru olduğunu görmek için arama yapmak isteyebilirler:

I don’t hope she will ../ I hope she won’t .. 
everybody has to ../ everybody have to .. 
I need informations about ../ I need an information about .. / I need information about .. 
(he) insisted me to .. / (he) insisted that I .. 
(it isn’t) worth repairing ../ (it isn’t) worth to be repaired .. 
you get in my nose / you get up my nose
Google’a aynı zamanda aşağıdaki her bir ifade grubunun hangilerinin yaygın olarak kullanıldığına dair danışılabilinir.

a tall mountain / a high mountain 
a little interesting / quite interesting 
strong smoker / serious smoker / heavy smoker 
completely beautiful / incredibly beautiful
İngilizce Söz Öbekleri Hakkında Daha Çok Bilgi
Google’da Yeni: Artık iki kelime veya ifadeyi, yine Google Books’un bir ürünü olan Ngrams programıyla karşılaştırabilirsiniz. Kelimeleri yada söz öbeğini arama kutusuna yazın ve kitaplar için “Arama” butonuna tıklayın. Google size dijital ortama aktardığı kitaplar içinde kelimelerin popüleritesini ve kullanımını grafik şeklinde sunacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!