12 Jul

İngilizce Mülakat Hazırlığı Örnek Soru ve Cevapları (Bölüm 2)

İŞ GÖRÜŞMESİ PART 2

İş Görüşmesi Mülakat Soruları – İş arkadaşlarınız ve yöneticileriniz hakkında sorular

İş arkadaşlarınız ve yöneticileriniz hakkında sorulan sorular çoğunlukla, takım çalışmasına uygun olup olmadığınızı ölçmek için sorulur.

Zor bir soru sorulduğunda cevap vermeden önce, bir kaç saniye bekleyin. İş görüşmesini yapan kişi bu soruya hazır bir cevabınız olduğunu beklemiyordur. Fakat sloganımız burada da kesinlikle geçerli – Hazırlıklı olun!

Örnek Soru: Yöneticiniz için çalışmak nasıldı?
Example Question: What was it like working for your supervisor?
Bu soru patronunuzla nasıl anlaştığınızı ölçmek için sorulur. Nasıl cevap vereceğinize dikkat edin.
İş görüşmesini yapan kişiler kötü patronlar hakkında sitemleri çok duymak (hatta hiç duymak) istemezler çünkü hakkında kötü konuştuğunuz biri sizin bir sonraki adımda görüşeceğiniz kişi olabilir. Olumluyu vurgulayın, olumsuzları en aza indirin. Önceki patronlarınızın güçlü yönlerinden ve bunların kariyerinize nasıl bir katkısı olduğundan bahsedin.
Örnek Soru: Bir patrondan ne beklersiniz?
Example Question: What do you expect from a supervisor?
Örnek Cevap: Patronların çalışanlarıyla bireysel diyaloglar içine girmeye çalıştığı çalışma ortamlarını severim.
Example Answer: I appreciate a work environment where supervisors try to make personal connections with their employees.

Örnek Cevap: Son işimde, patronumun hiç kimseyi kayırmıyor olması ve çalışanının ihtiyaçlarını ve güçlü yanlarını bilmesi çok hoşuma giderdi. Elbette, bunlar zaman alan şeyler fakat patronumun beni o yönden tanımaya çalışmasını isterdim.
Example Answer: In my last job, I liked the fact that management did not show favoritism and they were understanding of employees needs, as well as their strengths. Of course, these things take time to know, but I would want my supervisor to try to know me in that way.

Örnek Cevap: Bir sıkıntım olduğunda ve ya bir fikir aklıma geldiğinde patronuma gidip bunları onunla paylaşabilmeyi isterdim. Ayrıca patronumun bana karşı dürüst olup, yaptığım işi geliştirmek yada farklı yapabilmek için neler yapabileceğimi bana söylemesini isterim.
Example Answer: I would like to be able to go my manager if I have an issue or idea and to be able to feel comfortable to expressing my thoughts. I would also expect my supervisor to be open and honest with me and to let me know if there is anything I could do to improve upon or do differently in my work.
Örnek Soru: İş yerinde ne gibi sorunlarla karşılaştın?
Example Question: What problems have you encountered at work?
“İş yerinde ne gibi sorunlarla karşılaştınız ve bunlarla nasıl başa çıktınız?” mülakat sorusuna verilen örnek cevapları gözden geçiriniz. Cevap verirken, yaşadığınız zorluklar için bulduğunuz olumlu sonuçlardan da bahsetmeyi unutmayınız.
Örnek Cevap: Ben bir sorunla karşılaştığımızda en iyi yolun sorunu başında halletmeye çalışmak olduğuna inanıyorum. Bir iş arkadaşımın arkamdan doğru olmayan sözler söylediğini duyunca, doğrudan yanına gittim ve bu olayı konuşarak çözdük. Benim söylediğim şeyi yanlış anladığı ortaya çıktı böylece hem arkadaşımla hem de patronumla aramı düzeltmiş oldum.
Example Answer: I feel that the best way to deal with any challenges is to meet them head on. When I found that one of my colleagues was saying things that weren’t true behind my back, I went to him and talked it through. It turned out that he had misunderstood what I had said, and I was able to set the record straight with him, and my supervisor.

Örnek Cevap: Bir keresinde departmanımızın eski bir çalışanının yaptığı, geniş kapsamlı bakılınca çok maliyetli olan bir hatayı fark ettim. Doğrudan yanına gittim ve asıl sonuçları etkilemeden önce hatayı düzeltmesi için uyardım.
Example Answer: Once I found a major flaw in the work of one of the most senior members of the department, which could have been very costly to the company if it had been overlooked. I went directly to him, and called it to his attention so he could fix it before it affected the final outcome.
Örnek Soru: Müdürle çalışmanın sizin için bir zorluğu oldu mu?
Example Question: Have you ever had difficulty working with a manager?
Önceki patronlarınız hakkında sorulan sorulara cevap verirken çok dikkatli olun. Zor beğenen biri gibi görünmektense, işin pozitif yanlarından bahsetmekte fayda vardır.
Örnek Cevap: Bir keresinde bir müdürle çok zorlu bir başlangıç yapmıştım, çünkü onun günden beklentileriyle benim günden beklentilerim çok farklıydı. Daha sonra bu konu hakkında konuşunca, aslında amaçlarımızın birbirlerine ne kadar uyumlu olduklarını fark ettik ve bu sayede senelerce birlikte çok başarılı işlere imza attık.
Example Answer: I had a rocky start with a manager once, because we had different expectations for the flow of the workday. Once we talked about it, we realized that our goals were very compatible, and we were able to work very successfully together for several years.

Örnek Cevap: Eğer bir projenin başında, oturup müdürümle konuşursam, projeye aynı bakış açısından başladığımızı fark ettim.
Example Answer: I have found that if I take the time to talk with my manager at the beginning of a project, we can all get off to a great start on the same page.

Örnek Cevap: Kimseyle çalışmakta bir sıkıntı yaşamadım diyebilirim. Herkesle ortak bir zemin bulmaya ve herkesin farklı kişilikleriyle iyi geçinmeye çalışırım.
Example Answer: I would say that I have never really had a problem working with anyone. I try to find our common ground, and get along with everyone’s different personality.

Örnek Soru: En iyi ve en kötü patronunuz kimlerdi?
Example Question: Who was your best boss and who was the worst?
“En iyi ve en kötü patronunuz kimlerdi?” soru ile iş görüşmesini yapan kişi olayları nasıl değerlendirdiğinizi ya da kin tutup tutmadığınızı öğrenmeye çalışır.
Örnek Cevap: Her patronumdan bir şeyler öğrendim. İyi olanlardan ne yapmam gerektiğini, kötü olanlardan da ne yapmamam gerektiğini öğrendim.
Example Answer: I’ve learned from each boss I’ve had. From the good ones, what to do, from the challenging ones – what not to do.

Örnek Cevap: Kariyerimin başlarında, bana çok yardım eden ve akıl hocalığı yapan bir patronum vardı. Onunla hala görüşürüz.
Example Answer: Early in my career, I had a mentor who helped me a great deal, we still stay in touch.

Örnek Cevap: Gerçekten de her patronumdan bir şeyler öğrendim.
Example Answer: I’ve honestly learned something from each boss I’ve had.
Örnek Soru: İdeal patronu tanımlayınız.
Example Question: Describe your ideal boss.
Görüşme sürecinde doğal olarak işveren, sizin yönetime olan bakışınızı, çalışma tarzınızı, otoriteye karşı tutumunuzu değerlendirmek ister. İş görüşmesini yapan kişi, ideal yönetici tarzınızı sorarak şirketin genel yönetim tarzına uyum sağlayıp sağlayamayacağınızı öğrenmeye çalışır.
Bu soruyu yanıtlamadan önce, görüşmekte olduğunuz işi düşünüp işverenin sizden nasıl bir yönetim şekli cevabı beklediğini kestirmeye çalışın. Çok gevşek bir yönetim ve ya çok sıkı bir yönetim beklediğiniz izlenimi yaratmak istemezsiniz. İş görüşmesi yapan kişi size ideal patronu sorduğunda, soru vereceğiniz cevabın geçmiş patronlarınızın (en iyi ve ya en kötü patronunuz her kimse) ve gelecek tercihlerinizin bir yansıması olarak sorulabilir.

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 1

http://www.speakenglish.com.tr/blog/132-ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplar

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 2

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-2

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 3

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-3

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 4

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-4

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 5

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-5

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 6

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-6

2 responses to “İngilizce Mülakat Hazırlığı Örnek Soru ve Cevapları (Bölüm 2)”

  1. […] İngilizce Mülakat Hazırlığı Örnek Soru ve Cevapları (Bölüm 2) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!