12 Jul

İngilizce Mülakat Hazırlığı Örnek Soru ve Cevapları (Bölüm 4)

İŞ GÖRÜŞMESİ PART 4


İŞ GÖRÜŞMESI MÜLAKAT SORULARI – KIŞISEL SORULAR

Örnek Soru : En büyük zayıflığınız nedir?
Example Question: What is your greatest weakness?
En büyük zayıflığınızın ne olduğu sorulduğunda cevap vermenin bir kaç farklı yolu vardır; işiniz için önemli olmayan bir kaç vasfınız, sonradan geliştirdiğiniz bir kaç yetenekten bahsederek olumsuz durumları olumluya çevirmek bunlardan biridir.

Örnek Soru : En güçlü yönünüz nedir?
Example Question: What is your greatest strength?

Cevap vermenin en iyi yolu doğrudan başvurduğunuz iş ile ilişkili beceri ve deneyimlerinizden bahsetmektir.
Örnek Cevap : Bir proje üzerinde çalışırken, projenin son teslim tarihini beklemem. Aksine, teslim tarihinden çok daha önce projeyi tamamlamaya gayret ederim.
Example Answer: When I’m working on a project, I don’t want just to meet deadlines. Rather, I prefer to complete the project well ahead of schedule.

Örnek Cevap : İşe girdiğimden beri her çeyrek dönemde satış hedefimin üzerine çıktım ve her sene bu sayede teşvik primi kazandım.
Example Answer: I have exceeded my sales goals every quarter and I’ve earned a bonus each year since I started with my current employer.

Örnek Cevap : Zaman yönetimi konusunda kendime çok güvenirim ve işte ne kadar düzenli ve etkili oluşumla övünürüm.
Example Answer: My time management skills are excellent and I’m organized, efficient, and take pride in excelling at my work.

Örnek Cevap : Müşteri hizmetleri becerilerimle ve zor bir durumu aşma becerilerimle övünürüm.
Example Answer: I pride myself on my customer service skills and my ability to resolve what could be difficult situations.

Örnek Soru: En güçlü yönünüz işteki performansınızı nasıl etkileyecek?
Example Question: How will your greatest strength help you perform?
En güçlü yönünüz sorusundan sonra size güçlü yönlerinizin iş performansınıza nasıl yardımcı olduğu da sorulabilir. Cevap verirken güçlü yönlerinizle iş tanımı ve işteki performansınız arasında bir bağ kurun.
Örnek Cevap: En güçlü yönüm pek çok farklı insanla çalışabilme yeteneğimdir. Tanıştığım herkesten bir şeyler öğrenmekten büyük zevk duyarım, bu nedenle bu pozisyonda takım çalışmasında bu yeteneğimi kullanabileceğime inanıyorum.
Example Answer: My greatest strength is my ability to work with many different people. I enjoy learning from everyone I meet, and in this position I believe that will enhance my ability to perform on the team.

Örnek Cevap: En güçlü yönüm işime kolaylıkla odaklanabilmemdir. Kolay kolay dikkatim dağılmaz, yani burası gibi kalabalık bir ofiste bile yüksek performans gösterebilirim.
Example Answer: My greatest strength is my ability to focus on my work. I’m not easily distracted, and this means that my performance is very high, even in a busy office like this one.

Örnek Soru: İyi biri misiniz?
Example Question: Are you nice?
New York Times’da yayınlanan bir makaleye göre, Levy Restaurantları’nın Başkanı ve CEO’su, Andy Lansing, bir mülakata “İyi biri misiniz?” sorusuyla başladığını söylüyor. Bu soruyu sormasının sebebi, bu soruyu beklemeyen bir çok adayın şaşırmasını sağlamak. Bu soru oldukça hileli bir sorudur çünkü bazen şirketler iyi bir eleman ararken bazen de kötü ve acımasız birini ararlar. Gafil avlanmamak için “İyi biri misiniz?” sorusuyla nasıl başa çıkılacağına dair ipuçlarına göz atın.

Örnek Soru: Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
Example Question: How would you describe yourself?
Örnek Cevap: İnsanları seven biriyim. Farklı insanlarla tanışıp onlarla çalışmaktan büyük zevk alırım.
Example Answer: I’m a people person. I really enjoy meeting and working with a lot of different people.

Örnek Cevap: Ben mükemmeliyetçi bir insanımdır. Tüm ayrıntılara dikkat eder ve her şeyin doğru olduğundan emin olmak isterim.
Example Answer: I’m a perfectionist. I pay attention to all the details, and like to be sure that everything is just right.

Örnek Cevap: Ben yaratıcı biriyimdir.
Example Answer: I’m a creative thinker.

Örnek Cevap: Ben sorunlara alternatif çözümler bulmayı severim ve hangi çözümün en iyi olacağı konusunda açık görüşlüyümdür.
Example Answer: I like to explore alternative solutions to problems and have an open mind about what will work best.

Örnek Cevap: Son derece verimli ve düzenli yaşayan biriyimdir. Bu da işimde olabildiğince verimli olmamı sağlar.
Example Answer: I’m efficient and highly organized. This enables me to be as productive as possible on the job.

Örnek Cevap: Sorunları bulup çözmeye bayılırım, tam zamanında oldukça uygun çözümler üretebilirim.
Example Answer: I enjoy solving problems, troubleshooting issues, and coming up with solutions in a timely manner.

Örnek Soru: Sizin için tipik bir çalışma haftasını tanımlayınız.
Example Question: Describe a typical work week.
İş görüşmesini yapan kişiler işe almak için adayın nasıl çalıştığını detaylarıyla öğrenmek ister.
Cevap vermeden önce, başvurduğunuz pozisyonu ve geçmiş işlerinizin bu pozisyonla olan ilişkisini gözden geçirin. Geçmiş iş deneyimlerinizi yeni pozisyonla ne kadar bağdaştırabilirseniz o kadar başarılı bir cevap elde edersiniz. Cevaplarınızı iş odaklı tutun ve iş görüşmesi yapan kişiye ne kadar düzenli olduğunuzu gösterin
Örnek Cevap: Pazartesi yaptığım ilk iş sesli mesajlarımı ve e-postamı kontrol etmek olur daha sonra haftalık işlerime geçerim.
Example Answer: The first thing I do on Monday morning is check my voicemail and email, then I prioritize my activities for the week.
Örnek Soru: Çalışma tarzınızı açıklayınız.
Example Question: Describe your work style.
Örnek Cevap: İşime oldukça odaklıyımdır bu da sonuç olarak benim hızlı çalışmamı sağlıyor.
Example Answer: I am very focused on my work, and consequently, am able to work quickly.

Örnek Cevap: Çalışırken çok düzenliyimdir, çalışmamda ilerlerken bir yandan da kontrol ederek hatalarımın bir çığ gibi büyümesini engellemiş olurum.
Example Answer: I keep a steady pace, and check my work as I go along, to prevent mistakes from snowballing.

Örnek Cevap: Kısıtlı zamanda daha çok iş yapabilirim çünkü çok düzenliyimdir.
Example Answer: Because I am very organized, I am able to accomplish a lot in a limited amount of time.

Örnek Cevap: Oldukça organize ve verimliyimdir, bu sayede aynı anda birden fazla işi götürebilirim.
Example Answer: I’m organized and efficient and I’m able to multi-task very well.

Örnek Cevap: Projelerin her zaman başında ben varımdır fakat bir geri dönüş olduğu zaman bütün ekip arkadaşlarıma danışır, aynı yolda ilerlediğimizden emin olmaya çalışırım.
Example Answer: I’m always on top of my projects, but I do welcome input and will consult with team members to ensure we’re all on the same track.
Örnek Soru: Başka insanlarla çalışabilir misin?
Example Question: Do you work well with other people?
İnsan Kaynakları Müdürleri sıklıkla başkalarıyla çalışma sorusunun çoğunlukla tatmin edici bir yanıt alamadıkları bazı mülakat sorularından biri olduğundan bahsederler. Şirketler, diğer insanlarla beraber nasıl çalıştığınızı öğrenmek isterler, bu yüzden genel bir cevap olan “İnsanlarla çalışmayı severim.” cümlesinden daha fazlasını söylemeniz gerekir.
Örnek Soru: Eve iş götürür müsünüz?
Example Question: Do you take work home with you?
Bu soru oldukça hileli bir sorudur, hazırlıklı olun. Cevabı uzattıkça iyice dibe batarsınız. Lafı çok uzatmayın, eğerlerle, amalarla, fakatlarla detaylara girmeyin.
Örnek Cevap: Eğer gerekirse, sorun olmaz.
Example Answer: When I need to, no problem.

Örnek Cevap: Ben projelerin teslim tarihleri konusuna çok önem veren ve işini zamanında yetiştiren biriyimdir.
Example Answer: I realize the importance of meeting deadlines and getting work done on time.
Örnek Soru: Normalde kaç saat çalışırsınız?
Example Question: How many hours do you normally work?
Kaç saat çalıştığınızı soran sorular da hileli olabilir. Haftada kaç saat çalıştığınız sorusuna cevap vermek için dikkat edin. Kaytaran ve ya fazla mesai yapan biri gibi görünmeyin. Bazı şirketlerde,haftada 40 saat çalışılır ve herkes eve zamanında döner. Bazı yerlerde bu saat sayısı haftada 50 veya 60 saate çıkabilir. Fakat, fazladan çalışmak her zaman iyi bir şey de olmayabilir. – işinizi yeteri kadar sürede tamamlayacak kadar üretken olmadığınız anlamına da gelebilir.
Örnek Soru: İş temponuzu nasıl tanımlarsınız?
Example Question: How would you describe the pace at which you work?
Eğer iş temponuz sorulursa cevap verirken dikkatli olun. Bu da hızlı yanıtlanması gerekmeyen bir sorudur. Çoğu işveren normal bir tempoda çalışan eleman almak isterler. Ne işi olması gereken zamandan geç bitiren birisi iyi bir yatırım olur ne de bütün gün deliler gibi çalışan birisi. Bu soruya en iyi cevap, normal tempoda çalıştığınızı fakat işleri de genelde erken bitirdiğinizi söylemektir.
Örnek Soru: Stres ve baskının üstesinden nasıl gelirsiniz?
Example Question: How do you handle stress and pressure?
“Stres ve baskının üstesinden nasıl gelirsiniz?” sorusu iş yüzünden oluşan stresle nasıl başa çıkacağınızı soran tipik bir mülakat sorusudur. Bu soruya verilecek en iyi cevap örnekleri şunlardır:
Örnek Cevap: Stres benim için çok önemlidir. Stres ile, mümkün olan en iyi iş yaparım.
Example Answer: Stress is very important to me. With stress, I do the best possible job.

Örnek Cevap: Stresle başa çıkmak için en uygun bir yol iyi stresle ve kötü stres arasındaki doğru dengeyi korumaktır.

Example Answer: The appropriate way to deal with stress is to make sure I have the correct balance between good stress and bad stress.

Örnek Cevap: Üretken ve motive olmak için iyi strese ihtiyaç duyarım.
Example Answer:  I need good stress to stay motivated and productive.
 
Örnek Cevap: Stresten çok durumlarla başa çıkarım. Bu sayede çeşitli durumları strese dönüşmeden durdururum.
Example Answer: I react to situations, rather than to stress. That way, the situation is handled and doesn’t become stressful.

Örnek Cevap: Aslında baskı altında daha iyi çalışırım ve zorlu çevrelerde çalışmayı severim.
Example Answer: I actually work better under pressure and I’ve found that I enjoy working in a challenging environment.
Örnek Soru: Sizi ne motive eder?
Example Question: What motivates you?
Motivasyon hakkındaki sorularda doğru yada yanlış yoktur. İş görüşmesini yapan kişi bu şekilde görüştüğünüz işte başarılı olmanızı sağlayacak anahtarı arar ve şirkete uygun olup olmadığını ölçer.
Görüşme öncesinde,sizi neyin motive ettiğini iyice düşünün ve mülakat sırasında anlatmak için spesifik bir örnek bulun.
Örnek Soru: Kendi kendinizi motive eder misiniz?
Example Question: Are you a self motivator?
“Kendi kendinizi motive eder misiniz?” sorusuna verilebilecek örnek cevapları gözden geçiriniz. Cevap verirken şirketlerin hevesli ve kendi kendini motive eden bireyler aradığını unutmayın.
Örnek Cevap: Ben çok aktif bir insanım, ve işimi severim.
Example Answer: I am a very active person, and I enjoy my work.
Örnek Cevap: Her zaman projeye dökebileceğimiz yeni ve yaratıcı fikirlere açığımdır.
Example Answer:  I’m always looking for new and innovative ideas to bring to a project.
Örnek Cevap: Kendi kendimi motive edebildiğime inanıyorum.
Example Answer: I believe I am a self motivator.
Örnek Cevap: Bir projeye elimdeki her şeyi veririm ve bir sonrakini hep dört gözle beklerim.
Example Answer: I give my all to a project, and am always looking ahead to the next one at hand.
Örnek Cevap: Bir işi başarıyla tamamladıktan sonra bir yenisine geçmek benim için her zaman heyecan verici olmuştur.
Example Answer: Successfully completing one and moving on to the next is very exciting for me.
Örnek Cevap: İşime çok tutkuyla bağlıyımdır ve gerçekten bir sonraki hedefe ulaşmak için çabalamaya bayılırım.
Example Answer: I am passionate about my work, and truly enjoy working toward the next big goal.
Örnek Soru: Maaş beklentileriniz nelerdir?
Example Question: What are your salary expectations?
Müstakbel patronunuzla para (ve maaş görüşmeleri) konuşmaya başlamadan önce, işin değerini ve kendi değerinizi bilmelisiniz. Sektördeki maaşları biraz araştırmaya zaman ayırmalısınız. Bu sayede değerinizin ne kadar olduğunu bilir, gerçekçi ve makul bir iş teklifi almaya hazır olursunuz.
Örnek Soru: Bu güne kadar aldığınız en zor karar ne idi?
Example Question: What do you find are the most difficult decisions to make?
“Aldığınız en zor karar nedir?” ve ya “İşte karşılaştığınız zor bir durumu açıklayınız. Nasıl üstesinden geldiniz?” gibi sorulara verilecek doğru yada yanlış bir cevap yoktur. Bu tip sorular davranışlarınızla ilgili olan mülakat soruları olup belirli bir durumun üstesinden nasıl geleceğinizi öğrenmek için sorulurlar. Bu tür soruların arkasındaki mantık, geçmişte nasıl davrandığınızın gelecekte ne yapacağınızı gösteriyor olmasıdır. İş yerinde daha önce gerçekten başınıza gelmiş zor bir olaydan somut örnekler verin. Sonra da o problemi çözmek için neler yaptığınızı anlatın.
Cevaplarınız olumlu ve spesifik olsun. (Jane Doe’nun haber vermeden işten ayrılması her ne kadar zor olsa da, o pozisyona yeni birini bulana kadar, departmanın iş yükünü o pozisyonun yerini dolduracak şekilde yeniden düzenledik.) Neyi nasıl yaptığınızı ayrıntılarıyla anlatın.
Olayları ve hareketleri tekrar hatırlamak zorunda kalacağınız sorulara hazırlanmanın en iyi yolu hafızanızı tazelemek ve üzerinde çalıştığınız projeleri yada ilgilendiğiniz bir kaç durumu gözden geçirmektir. Bunları cevabınızı şekillendirmek için kullanabilirsiniz. Zor bir durumun başarılı bir şekilde çözdüğünüz bir anı anlatan hikayeler hazırlayın.
Örnek Soru: Bana kendinizden bahsedin.
Example Question: Tell me about yourself.
Bu soru oldukça sık bilinen bir soru olduğundan pek çok aday bu sorunun cevabını üzerinde hiç durmaması oldukça ilginç. Belki sorunun informal ve zararsız görünümü yüzünden kalkanlarımızı bir anda indirip rahatlığa geçiş yapıyoruz. Bu şekilde davranmamak için elinizden geleni yapın. İş görüşmesini yapan kişi bu konuda 10 dakikalık seminer vermenizi beklemiyor elbette. Bunun yerine, sizi diğer rakiplerinizden ayıracak, aşamayı daha derin bir konuşmaya çevirecek bir iki keskin cümle kurun.
Örnek Soru: En büyük hayal kırıklığınız ne oldu?
Example Question: What has been the greatest disappointment in your life?
Mümkünse, bir ebeveyn, çocuk, ya da okul arkadaşınızın erken ölümü yani kişisel bir hayal kırıklığı anlatın. İster inanın ister inanmayın, çok büyük bir hayal kırıklığınızın olmaması gayet normaldir.
Örnek Soru: Hangi konulara heyecan duyarsınız?
Example Question: What are you passionate about?
Bir iş görüşmesi sırasında nelere heyecan duyduğunuz sorusu sorulursa hayatınızda neye en çok önem veriyorsanız onu söylemek için iyi bir fırsat elinize geçmiş demektir. Ayrıca kararlılığınızı ve sizin için önemli olan şeyleri vurgulamak için iyi bir fırsattır. Yanıtınızın iş odaklı olması gerekmez, ama paylaşacağınız şeylerin iş saatlerinizi etkileyebilecek bir şey olmadığından emin olunuz.
Örneğin, Everest Dağı’na tırmanmayı hedefleyen bir dağcı olduğunuzu, yada Fransa Bisiklet Turu’na hazırlandığınızı ve ya bu kışı Aspen’de kayak yaparak geçireceğinizi söylemeyin.
Örnek Soru: En çok nefret ettiğiniz şey nedir?
Example Question: What are your pet peeves?
Örnek Cevap: Nefret ettiğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir şey beni rahatsız ediyorsa, geri çekilir nedenini incelerim ve uygun bir çözüm bulurum.
Eğer genç kızıma soracak olursanız size en nefret ettiğim şeyin açtığı müziğin sesi ve odasındaki dağınıklık olduğunu söyleyecektir.
Example Answer: I do not have a pet peeve. If something is bothering me, I step back, analyze “why” and find a good solution. If you asked my teenage daughter she would tell you my pet peeve is the volume of her music and the mess in her room.
Örnek Soru: İnsanlar sizin en çok hangi yönünüzü eleştirir?
Example Question: What do people most often criticize about you?
Örnek Cevap: Şuan süregelen bir eleştiri yok. Ben kişisel ve mesleki gelişime açık bir insanım ve bu eleştirilere kendimi geliştirmek için bir fırsatı hoş karşılarım.
Example Answer: There’s no on-going criticism. I’m open to personal and professional growth and welcome the opportunity to improve.
Mizaha uygun bir ortamsa, mizahtan faydalanmak için iyi bir zaman.
Örnek Cevap: Genç bir kızım var ve doğal olarak onun radar ekranına göre yaptığım çoğu şey yanlış.
Example Answer: I have a teenage daughter – few things I do are okay on her radar screen.
Örnek Soru: Bedelini ödemek zorunda kaldığınız en kötü şey nedir?
Example Question: What is the worst thing that you have ever gotten away with?
Bunun gibi hileli soruları cevaplama konusunda hatırlamanız gereken en önemli nokta cevap vermeden önce bir süre beklemenizdir. Sonra dürüst olun, öz konuşun böylece soruya cevap vermiş olacaksınız fakat iş görüşmesini yapan kişinin sizi işe almaktan vazgeçmesine sebep olmayacak şekilde değil. Olabildiğinizce olumlu konuşmaya çalışın.
Bu tür sorular için doğru yada yanlış cevap yoktur. Bunun yerine, iş görüşmesini yapan kişi soruyu nasıl yanıtladığınıza dikkat eder.
Örnek Soru: En son ne zaman sinirlendiniz? Ne oldu?
Example Question: When was the last time you were angry? What happened?
İş görüşmesini yapan kişi “En son ne zaman sinirlendiniz? Ne oldu?” sorusunu sorduğunda kontrolünüzü kaybedip kaybetmediğinizi bilmek ister. İş görüşmesini yapan kişinin aslında “sinirlenmek”ten kastı “öfkeden deliye dönmek”tir ve asıl amacı öfkelendiğinizde nasıl hareket ettiğinizi öğrenmektir.
Örnek Cevap: Benim için öfke kontrolü kaybetmek anlamına gelir. Ben kontrolümü kaybetmem.
Example Answer: Anger to me means loss of control. I do not lose control.
Örnek Cevap: Üzerimde bir baskı hissettiğim zaman durup geriye bir adım atıp, durumu etraflıca düşünüp bir çözüm planı yapmaya başlarım.
Example Answer: When I get stressed, I step back, take a deep breath, thoughtfully think through the situation and then begin to formulate a plan of action.
Örnek Soru: Alanınızı niye seçtiniz?
Example Question: Why did you choose your major?
İş görüşmesini yapan kişiler adayın alanını niye seçtiği sorusunu adayın ilgi alanlarını, yeteneklerini ve karar verme şekillerini öğrenmek için sıklıkla sorarlar. Bu soruya en etkili cevap alanınızla hedefiniz olan iş arasındaki ilişkinin yakınlığına bağlıdır.
Örnek Soru: Okula neden geri döndünüz?
Example Question: Why did you go back to school?
İşverenler adayların iş ve eğitimi arasında yaptığı önemli yön değişikliklerini bilmek isterler. Eğer bir süre çalıştıktan sonra tekrar okula döndüyseniz, işverenler bunun arkasındaki sebebi sorabilirler. Bu soruya vereceğiniz cevap devam ettiğiniz eğitiminizin hedefiniz olan iş ile bir ilişkisinin olup olmayacağına bağlıdır. Eğer okula pazarlama üzerine eğitim almak için döndüyseniz ve görüştüğünüz iş de pazarlama sektöründeyse, pazarlamaya olan ilginizin nasıl oluştuğunu kısaca anlatın. Ayrıca, aldığınız dersin ya da yaptığınız araştırmanın sizi spesifik olarak başvurduğunuzun işe nasıl hazırladığından da bahsetmek isteyebilirsiniz.
Örneğin, işiniz fazlaca piyasa araştırmasını gerektiriyorsa, pazarlama anatiliği dersi aldıysanız bundan bahsetmelisiniz.
Örnek Soru: Hayatınızın son 10 yılını tekrar yaşayabilseydiniz neyi değiştirirdiniz?
Example Question: If you could relive the last 10 years of your life, what would you do differently?
Eğer iş görüşmesini yapan kişi size hayatınızı yeniden yaşasaydınız diye sorarsa, mülakatınızda bir kusur arıyor demektir. Asla unutmayın, ilk birkaç mülakatın amacı bir sonraki mülakata geçmektir. İş görüşmesini yapan kişi içinse amaç olabildiğince fazla aday elemektir.
İşte bu noktada kişisel bir cevap vermek işe yarayabilir.
Örnek Kişisel Cevap:  Annemi Alzheimer’dan kaybettim. Keşke bu hastalık hakkında daha çok şey bilseydim de anneme zor zamanlarında yardımcı olabilseydim.
Example Answer: I lost my mother to Alzheimer’s. I wish I’d known more about the disease to help me through that difficult time.

Örnek Kişisel olmayan cevap: Gerçekten, hiçbir şey. Yaşadığım her deneyimden bir ders aldım.
Example Answer: Really, nothing. I’ve learned from each experience I’ve had.
Örnek Soru: Eğer seni tanıyan insanlara neden seni işe almamız gerektiğini sorarsak, nasıl cevap verirler?
Example Question: If the people who know you were asked why you should be hired, what would they say?
İş görüşmesini yapan kişi size “Tanıdıklarınıza neden sizi işe almamız gerektiğini sorsak ne cevap alırdık?” sorusu sorduğunda, başkalarının yetenekleriniz ve nitelikleriniz hakkında neler düşündükleri konusundaki bakış açınızı görmek ister.
Örnek Cevap: Eğer arkadaşlarıma sorarsanız beni işe almanız gerektiğini söylerler çünkü bu iş için gerekli olan özelliklere sahibim ve 10 yıldan fazla tecrübem var.
Benim için kullanacakları kelimeler şunlar olacaktır: çalışkan, işinde profesyonel, güvenilir ve takım çalışmasına çok uygun
Example Answer: I’m sure if you asked my friends that question they would say you should hire me because I have the skills outlined in the job description and I bring 10+ years of expertise to this position. Words they’ve used to describe me are: hard working, professional, trusted and a team player.
Örnek Soru: Bireysel olarak mı çalışmayı tercih edersiniz yoksa takım çalışmasını mı?
Example Question: Do you prefer to work independently or on a team?
İş görüşmesini yapan kişi size “Bireysel olarak mı çalışmayı tercihe edersiniz yoksa takım olarak mı?” sorusunu sorduğunda, sizin bir takım oyuncusu mu yoksa tek başına çalışan biri mi olduğunuzu öğrenmek ister.
Örnek Cevap: Hem bir takımın bir parçası olarak hem de bağımsız olarak aynı rahatlıkta çalışabilirim.
ABC şirketini araştırırken sizin misyonunuz ve çalışma şekliniz ile bir önceki işim arasındaki benzerlikleri görebildim. Orada da fazlaca bağımsız çalışma ve araştırmalarda fazlaca ekip çalışması gerekiyordu. Dediğim gibi, ben iki türlü de rahatça çalışabilirim.
Example Answer: I am equally comfortable working as a member of a team and independently. In researching the LMN company, your mission statement and the job description, I could see similarities to my previous position where there were some assignments that required a great deal of independent work and research and others where the team effort was most effective. As I said, I’m comfortable with both.

Give some examples of teamwork.

Örnek Soru: Takım çalışmalarınıza örnekler verin.
Example Question: Give some examples of teamwork.
İnsanlarla nasıl çalıştığınızı görmek için sorulan tipik bir mülakat sorusu da “Takım çalışmalarınıza örnekler verin.” sorusudur. İşverenler takım çalışmasına uygun insanları işe almak isterler, bu yüzden başkalarıyla çok rahat çalışabileceğinizi işe alım müdürüne belirterek bu soruya cevap verin.
Örnek Cevap: Eski işimde yazılım uygulama takımının bir parçasıydım. Uygulama takvimini düzenlemek, müşterilere yazılımları öğretmek ve müşterilerimize pürüzsüz bir hizmet vermek için takımca çalışıyorduk. Ekibimiz her zaman projelerini önceden bitirip müşterilerimizden övgüler alırdı.
Example Answer: In my last postion, I was part of a software implementation team. We all worked together to plan and manage the implementation schedule, to provide customer training, and ensure a smooth transition for our customers. Our team always completed our projects ahead of schedule with very positive reviews from our clients.
Örnek Soru: Ne tarz çalışma ortamlarını tercih edersiniz?
Example Question: What type of work environment do you prefer?
İş ortamları hakkında soru sorulduğunda, en iyi cevap bu konuda esnek olduğunuzu söylemektir çünkü işe başladığınızda nasıl ortamla karşılaşacağınızı bilemezsiniz.
Örnek Cevap: Çalışma ortamı söz konusu olduğunda esnek olabilirim. ABC Şirketi’nde Mühendislik Departmanı’nın ortamı nasıldır? (Çalışma ortamını tarif ettikten sonra, onların kullandıkları anahtar kelimeleri kendi tercih ettiğiniz çalışma ortamını tarif ederken kullanın.)
Example Answer: I can be flexible when it comes to my work environment. What is the environment in the Engineering department here at RRS, Inc?
Örnek Soru: Başarıyı nasıl değerlendirirsiniz?
Example Question: How do you evaluate success?
Örnek Cevap: Başarıyı farklı şekillerde değerlendirebilirim. İşteyken benim için başarı, patronumun ve iş arkadaşlarımın önüme koyduğu hedeflere ulaşmaktır. Diğer çalışanlardan duyduklarımdan yola çıkarak, GGR şirketi sadece başarıları ödüllendirmesiyle tanınmakla kalmıyor, aynı zaman da çalışanının kendini geliştirmesine de olanak sağlıyor. İşten sonra, softbol oynamayı çok severim, sahadaki başarı ise atışı yakalayabilmektir.
Example Answer: I evaluate success in different ways. At work, it is meeting the goals set by my supervisors and my fellow workers. It is my understanding, from talking to other employees, that the GGR company is recognized for not only rewarding success, but giving employees opportunity to grow as well. After work, I enjoy playing softball, so success on the field is catching the winning pop-up.
Örnek Soru: Eğer patronunuzun bir konuda %100 hatalı olduğunu biliyorsanız bu konuda ne yaparsınız?
Example Question: If you know your boss is 100% wrong about something how would you handle it?
“Eğer patronunuzun bir konuda %100 hatalı olduğunu biliyorsanız bu konuda ne yaparsınız?” sorusu zor bir durum karşısında ne yapacağınızı görmek için sorulur.
Örnek Cevap: “Duruma ve patronumun kişiliğine bağlı” Ayrıntıya girmek için örnek verin: Şu anki patronum otoritesinin sorgulanmasından hiç hoşlanmaz. Bu alanda oldukça yeni ve altında çalışan elemanların çoğu bu işte ondan eskiler. Prosedürleri, bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını yada işlerin nasıl halledildiğini öğrenme zahmetine bile girmedi. Fakat eğer bizden istediği bir şeyin olamayacağını söylersek hemen oldukça öfkelenirdi. Bu yüzden ona hatalı olduğunu hiç söylemedim. Hiç. Bana ne yapmamı söylerse söylesin gülümseyip “Tamam” dedim. Eğer istediği şeyi başka bir şekilde yapmanın bir yolunu biliyorsam o şekilde yapar, ona istediği sonuçları verir, onun istediği şekilde yapmadığımı da asla söylemezdim. Sonuçları görüp mutlu olurdu. Hem kendimi azarlanma stresinden korumuş oldum hem de ona istediğini verdim, bu yüzden mutluyum.
Önceki patronum daha uyumluydu ve ne zaman ona “Aslında, eğer istediğini böyle böyle yaparsam daha iyi olabileceğini düşünüyorum.” desem o hep “Tamam, öyle dene.” derdi. Eğer o işe yeni alınmış olsaydım, muhtemelen müdürümü sorgulamazdım çünkü işi yeteri kadar bilmediğimi düşünebilirdim. Fakat çalışacağım yeni işim dışında. Patron, müdürün işte yeni olduğunu ve sekreterin bile onun bilmediği bir çok işi yapabildiğini itiraf etti, bu yüzden müdürün ofisin işleyişini öğrenmesi için bana ihtiyacı vardı.
Example Answer: My present supervisor does not like to have his authority questioned. He’s fairly new on the job and almost all of the people he supervises have been on the job longer than he has. He’s never bothered to learn the procedures, how things are done or how the computer system works. But if any of us tell him that how he wants something done won’t work, he gets extremely angry. So, I never tell him he’s wrong. Never. Whatever he tells me to do, I smile and say “okay.” Then if I know a way to get it done that will work, I do it that way, give him the results he wants and never tell him I didn’t do it the way he told me to. He got the results and is happy. I saved myself the stress of being yelled at and gave him what he wanted, so I’m happy.

My prior superviser was more easy-going and if I told her “you know, I think it might work better if I do what you asked in such and such a way,” she say “okay, try it.”
If I were a new hire on a job, I would probably not question a supervisor because I might think I didn’t know enough. Except on the new job I’m going to. The director has admitted that she’s new on the job and there are alot of things that a secretary does that she doesn’t know how to do, so she will be depending on me to know how to keep the office running.

Örnek Soru: Zor bir projeyi / iş durumunu tanımlayın ve nasıl üstesinden geldiğinizi anlatın.
Example Question: Describe a difficult work situation / project and how you overcame it.
“Verdiğiniz en zor kararı tanımlayın.” ya da ” Zor bir projeyi / iş durumunu tanımlayın ve nasıl üstesinden geldiğinizi anlatın.” gibi sorularda doğru ve ya yanlış bir cevap yoktur. Bu tür davranışla ilgili sorular belirli bir durumu nasıl ele alacağınızı görmek için planlanmıştır. Bu tip soruların arkasındaki mantık, geçmişte nasıl hareket ettiğinizin gelecekte de nasıl hareket edeceğinizi gösteriyor olmasıdır. İş yerinde gerçekten başınıza gelen zor bir durumdan somut örnekler verin. Sonra da problemi çözmek için neler yaptığınızı anlatın. Olumlu ve spesifik cevaplar kullanın. (Jane Doe’nun haber vermeden işten ayrılması her ne kadar zor olsa da, o pozisyona yeni birini bulana kadar, departmanın iş yükünü o pozisyonun yerini dolduracak şekilde yeniden düzenledik.) Neyi nasıl yaptığınızı ayrıntılarıyla anlatın.
Örnek Soru: İş yükünüzün çok olduğu bir zamanı ve nasıl altından kalktığınızı anlatın.
Example Question: Describe a time when your workload was heavy and how you handled it.
Örnek Cevap: ABC şirketinde yazılım uygulama bölümünde çalışırken, yeni bir şirket devraldık ve bir çok müşterimizin çok kısa bir süre içinde bu yeni ürüne geçirmek zorunda kaldık. Oldukça fazla miktarda planlama, zaman, sıkı çalışma ve efor sarf etmek gerekti ama projeyi zamanında tamamlayabildik.
Example Answer: When I was working on a software implementation team at ABC Company, we took over another company and had to transition many clients to a new product in a short amount of time. It took a lot of planning, time, hard work, and effort, but we were able to complete the project in a timely manner.

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 1

http://www.speakenglish.com.tr/blog/132-ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplar

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 2

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-2

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 3

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-3

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 4

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-4

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 5

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-5

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 6

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-6

One response to “İngilizce Mülakat Hazırlığı Örnek Soru ve Cevapları (Bölüm 4)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!