12 Jul

İngilizce Mülakat Hazırlığı Örnek Soru ve Cevapları (Bölüm 6)

İŞ GÖRÜŞMESI MÜLAKAT SORULARI – İŞVERENE SORULABILECEK SORULAR

Örnek Soru: Şirket yada iş hakkında sizin bilmek istediğiniz, benim size söylemediğim bir konu var mı?
Example Question: Is there anything I haven’t told you about the job or company that you would like to know?

Sıra sizde!
Görüşmenin bitmesine yakın sorulan son sorulardan biri de “Neyi cevaplamamı istiyorsunuz?” sorusudur.

Önceden hazırladığınız kendinize ait bir kaç mülakat sorunuz olsun. Sadece bu işi almaya çalışmıyorsunuz, aynı zamanda şirketin ve pozisyonun sizin için uygun olup olmadığını da anlamaya çalışıyorsunuz. İşte iş görüşmesini yapan kişiye nitelikleriniz ve ilgileriniz açısından şirketin iyi bir seçim olup olmadığından emin olmanız için sorabileceğiniz sorular:

 • Pozisyonun sorumluluklarını nasıl tanımlarsınız?
 • How would you describe the responsibilities of the position?
 • Bu pozisyonda tipik bir hafta / günü nasıl tanımlarsınız?
 • How would you describe a typical week/day in this position?
 • Bu pozisyon yeni bir pozisyon mu?
 • Is this a new position?
 • Eğer değilse, bir önceki çalışan niçin ayrıldı?
 • If not, what did the previous employee go on to do?
 • Şirketin yönetim tarzı nedir?
 • What is the company’s management style?
 • Kim bu pozisyonu rapor ediyor?
 • Who does this position report to?
 • Eğer bu pozisyon bana teklif edilirse, bu kişiyle tanışabilir miyim?
 • If I am offered the position, can I meet him/her?
 • Bu ofiste/departmanda kaç kişi çalışıyor?
 • How many people work in this office/department?
 • Ne sıklıkla seyahat etmem gerekiyor?
 • How much travel is expected?
 • Tehcir olasılığı var mı?
 • Is relocation a possibility?
 • Tipik bir çalışma haftası nasıldır?
 • What is the typical work week?
 • Fazla mesai yapılıyor mu?
 • Is overtime expected?
 • Büyüme ve gelişme açısından beklentileriniz nelerdir?
 • What are the prospects for growth and advancement?
 • Şirkette nasıl bir ilerleme var?
 • How does one advance in the company?
 • Herhangi bir örnek verebilir misiniz?
 • Are there any examples?
 • Burada çalışma konusunda en çok neyi seviyorsunuz?
 • What do you like about working here?
 • Burada çalışmanın neresini sevmiyorsunuz ve neyi değiştirirdiniz?
 • What don’t you like about working here and what would you change?
 • Bir referans listesi ister misiniz?
 • Would you like a list of references?
 • Eğer iş teklifinizi kabul edersem, ne zaman başlamamı istersiniz?
 • If I am extended a job offer, how soon would you like me to start?
 • Niteliklerim hakkında ne söyleyebilirim?
 • What can I tell you about my qualifications?
 • Sizden geri dönüş beklemeli miyim?
 • When can I expect to hear from you?
 • Sizin için cevap verebileceğim başka bir soru var mı?
 • Are there any other questions I can answer for you?

MÜLAKATTA SORULMAMASI GEREKEN SORULAR

 • Bu firma ne iş yapar? (Vaktinden önce araştırma yapın!)
 • What does this company do?
 • Ben işi alırsanız ne zaman izne çıkarabilirim? (Taahhütlerinizi söylemek için önce iş teklifini almayı bekleyin)
 • If I get the job when can I take time off for vacation?
 • İşi alırsam çalışma saatlerimi değiştirebilir miyim? (İşe gidip gelmeyi lojistik yönden düşünmeniz gerekiyorsa, şimdilik bundan bahsetmeyin.)
 • Can I change my schedule if I get the job?
 • İşi aldım mı? (Sabırsız olmayın. Onlar size bildirirler.)
 • Did I get the job?

KARIYER HEDEFLERINIZ ILE ILGILI SORULAR

Bu soruya verilecek her bir cevabın hep ortak bir teması vardır: kararlarınızın aldığınız andaki etkilerini hiç düşündünüz mü? Ve ya uç durumlara vereceğiniz duyarlı tepkileriniz var mı?
İnsanların kariyerlerinin oldukça sık bir şekilde şansın ürünü olduğu görülür. Günümüzün hızlı temposunda, sürekli değişen iş dünyasında iş verenler, çalışanlarının düşünmeden yapılan hareketlerine değil, karar verme güçlerine güvenip güvenemeyeceklerini bilmek isterler.
Örnek Soru: Eğer bu pozisyonu alamazsan ne yaparsın?
Example Question: What will you do if you don’t get this position?
Örnek Cevap: Kendimi bu şirkete ve gelişmelere adadım bu yüzden, eğer beni seçmezseniz, her kim seçilirse onunla çalışır ve desteklerim. Ancak, şiddetle departmanımda kazandığım deneyimin ve ekibin beni en iyi aday yaptığını düşünüyorum.
Example Answer: I am committed to this company and its advancement so, should I not be selected, I will work with and support whoever might get selected. However, I do feel that my experience in the department and with the team would make me the best candidate.

Gelecek hakkında mülakat soruları

Örnek Soru: Bir sonraki işinizden ne bekliyorsunuz?Sizin için önemli olan nedir?
Example Question: What are you looking for in your next job? What is important to you?

Örnek Cevap: Görüşmeci Bey/Hanım, benim gibi deneyimleri ve özellikleri olan birinin ABC şirketinde kariyer çizgisi nasıldır? (Verilen cevabı baz alarak, asıl soruya cevaptan sözlerle şekillendirerek cevap verebilirsiniz.)
Example Answer: Tell me, Mr./Ms. Interviewer, what is a typical career path at OPL for someone with my skills and experience?
Örnek Soru: Sizin için önemli olan nedir?
Example Question: What is important to you?
Örnek Cevap: İki şey benim için çok önemlidir. Birincisi iş yaşamımdaki profesyonelliğim, ikincisi ise aile hayatım.
Example Answer: Two things are very important to me. One is my professionalism at work; the second is my family life.
Örnek Soru: Buradan 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?
Example Question: Where do you see yourself 5 years from now?
Yeni bir iş için görüşürken, önümüzdeki 5 yılı bırakın, gelecek sene için bile nerede olacağınızı kestirmek zor olabilir. Ne yapacağınızı kestiriyor olsanız bile,nasıl cevap verdiğinize dikkat etmeniz önemlidir çünkü cevabınızı görüştüğünüz işe göre şekillendirmeniz gerekecektir.
Örnek Soru: Önümüzdeki beş yıl / on yıl için hedefleriniz nelerdir?
Example Question: What are your goals for the next five years / ten years?
“Gelecek hedefleriniz nelerdir?” veya “Kendinizi 5 yıl içinde nerede görüyorsunuz?” mülakat sorularına cevap vermenin en iyi yolu görüştüğünüz pozisyonu ve firmayı ima etmektir. Eğitiminize devam etmek veya aile kurmak gibi hedeflerinizden bahsetmeyin, bunlar işinizle alakalı değildir ve bu iş yarışından elenmenize sebep olabilir. Aksine, cevabınızı için başvurduğunuz iş ile ilişkilendirmek isteyebilirsiniz.
Örnek Cevap: Uzun vadeli hedeflerimde hala bir şeyler öğrenmeye devam edebileceğim, fazladan sorumluluklar alabildiğim ve elimden geldiğince katkıda bulunabileceğim bir firmayla yaşlanmak var.
Example Answer: My long-term goals involve growing with a company where I can continue to learn, take on additional responsibilities, and contribute as much of value as I can.

Örnek Cevap: Kendimi burası gibi köklü bir firmada yılın çalışanı olarak görüyorum.
Example Answer: I see myself as a top performing employee in a well-established organization, like this one.

Örnek Cevap: Becerilerimi geliştirmeyi ve ilerlememe (ilgili) bir profesyonel kurumda devam etmeyi planlıyorum.
Example Answer: I plan on enhancing my skills and continuing my involvement in (related) professional associations.
Örnek Soru: Bu hedeflere nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?
Example Question: How do you plan to achieve those goals?
“Gelecek hedefleriniz nelerdir?” sorusuna takiben iş görüşmesi yapan kişiler sıklıkla bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı sorarlar. Bu soruya verilecek en iyi bir cevap neyi nasıl başaracağınız konusunda spesifik olarak konuşmaktır.
Örnek Cevap: Gerekli dersleri alarak ek yetenekler kazanmayı ve çeşitli profesyonel kurumlarla olan bağımı sürdürmeyi planlıyorum.
Example Answer: I plan on gaining additional skills by taking related classes and continuing my involvement with a variety of professional associations.

Örnek Cevap: Ben XYZ şirketinin kurum içi eğitim verdiğini fark ettim ve ilgili olacak dersleri almakla kesinlikle ilgilenirim.
Example Answer: I noticed that XYZ company provides in-house training for employees and I would certainly be interested in taking classes that would be relevant.

Örnek Cevap: Profesyonel gelişimimi konferanslarda yer alarak, seminerlere katılarak ve eğitimimi sürdürerek devam ettireceğim.
Example Answer: I will continue my professional development my participating in conferences, attending seminars, and continuing my education.

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 1

http://www.speakenglish.com.tr/blog/132-ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplar

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 2

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-2

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 3

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-3

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 4

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-4

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 5

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-5

İngilizce Mülakat Hazırlığı Bölüm 6

http://www.speakenglish.com.tr/blog/ingilizce-mulakat-hazirligi-ornek-soru-ve-cevaplari-bolum-6

2 responses to “İngilizce Mülakat Hazırlığı Örnek Soru ve Cevapları (Bölüm 6)”

 1. […] İngilizce Mülakat Hazırlığı Örnek Soru ve Cevapları (Bölüm 6) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!