INGILIZCE CAN AND CAN’T – -E BILMEK / OLASILIK VE KABILIYET – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

“Can” ve “can’t” kabiliyet (yapabilme – edebilme) ifade eder. Olumlu cümlelerde “can” vurgulanmaz, olumsuz ve kısa cevaplarda ise yardımcı fiil vurgulanmalıdır.

We use can and can’t to express ability. In positive sentences, ‘can’ is unstressed, and in negative sentences, questions and short answers the auxiliary verb is stressed.

Present Simple Tense:

Positive form:

I can speak English well. (İyi İngilizce konuşabilirim.)

Birds can fly. (Kuşlar uçabilirler.)

He can swim across the river. (O nehrin karşısına yüzebilir.)

Negative form: 

I can’t speak Chinese. (Çince konuşamam.)

You can’t dance very well. (Sen iyi dans edemezsin.)

We can’t go to the cinema tonight. (Sinemaya bu akşam gidemeyiz.)

Question form:

Can you play chess? (Satranç oynayabilir misin?)

Can she run fast? (O hızlı koşabilir mi?)

Can they come to our party? (Bizim partimize gelebilirler mi?)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!