INGILIZCE PRESENT SIMPLE – GENIŞ ZAMAN – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Present simple’ı (geniş zaman) günlük rutin ve alışkanlıklar için kullanırız. Beginner seviyesinde geniş zamanın olumlu – olumsuz ve soru formlarını, “do” ve “does” yardımcı fiillerinin kullanım şekillerini öğreneceğiz.

We use Present Simple to talk about daily routine and habits.At Beginner level we teach you how to form positive and negative sentences and questions in Present Simple and introduce auxiliary verbs ‘do’ and ‘does’.

USE 1 Repeated Actions (Kullanım şekli 1 : Tekrar eden eylemler)

Bir eylemin sürekliliğini veya alışılmış (genel) olduğu fikrini göstermek için kullanılır. Eylem bir alışkanlık (huy – adet), hobi, günlük etkinlik, programlı bir etkinlik veya sıklıkla tekrar eden bir yapıda olabilir.

Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens.

Examples: (Örnek)

I play tennis. (Tenis oynarım.)

She does not play tennis. (O tenis oynamaz)

Does he play tennis? (O tenis oynar mı?)

The train leaves every morning at 8 AM. (Tren her sabah 8’de hareket eder.)

The train does not leave at 9 AM. (Tren 9’da hareket etmez.)

When does the train usually leave? (Tren genellikle ne zaman kalkar?)

She always forgets her purse. (O her zaman cüzdanını (Kadınların kullandığı para kesesi) unutur.)

He never forgets his wallet. (O asla cüzdanını unutmaz.)

Every twelve months, the Earth circles the Sun. (Her 12 ayda, dünya güneşin etrafında bir tur atar.)

Does the Sun circle the Earth? (Güneş dünyanın etrafında döner mi?)

USE 2 Facts or Generalizations (Kullanım şekli 2 : Gerçekler ve Genellemeler)

Geniş zaman konuşmacının inandığı şeyi işaret etmesini sağlar, işaret edilen şey geçmişte gerçektir, şimdi ve gelecekte de gerçek olacaktır. Konuşmacının işaret ettiği şeyin doğruluğu önemli değildir. Geniş zaman kişiler ve şeyler hakkında genelleme yapmayı da sağlar.

The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things.

Examples: (Örnek)

Cats like milk. (Kediler süt sever.)

Birds do not like milk. (Kuşlar süt sevmez.)

Do dogs like milk? (Köpekler süt sever mi?)

California is in America. (California Amerika’dadır.)

California is not in the United Kingdom. (California Birleşik Krallık’ta değildir.)

USE 3 Scheduled Events in the Near Future (Kullanım şekli 3 : Yakın gelecekte programlanmış etkinlikler)

Speakers occasionally use Simple Present to talk about scheduled events in the near future. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well.

Konuşmacı bazen geniş zamanı yakın gelecek için programlanmış etkinlik için kullanır. Bu en yaygın olarak toplu taşıma hakkında konuşulduğunda yapılır, fakat diğer zamanı belli olan etkinlikler içinde kullanılabilir.

Examples: (Örnek)

The train leaves tonight at 6 PM. (Tren bu akşam 6’da hareket ediyor.)

The bus does not arrive at 11 AM, it arrives at 11 PM. (Otobüs sabah 11’de değil, akşam 11’de geliyor.)

When do we board the plane? (Uçağa ne zaman bineceğiz?)

The party starts at 8 o’clock. (Parti 8’de başlayacak.)

When does class begin tomorrow? (Ders yarın kaçta başlıyor?)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!