INGILIZCE ADVERBS – ZARFLAR – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Zarflar fiilleri tanımlamak için kullanılır ve genellike fiilden hemen sonra gelirler.

We use adverbs to describe verbs and they usually come after the verb.

For example: (Örneğin)

He is driving fast. (O hızlı araba kullanıyor.)

She can speak Chinese fluently.(O akıcı Çince konuşabilir)

I play tennis well. (Ben iyi tenis oynarım)

The children are playing happily. (Çocuklar mutluca oynuyorlar)

Most adverbs just add -ly to the corresponding adjective.(Birçok zarf sadece “-ly” eklenerek sıfat yerine geçer.)

eg. (Örnek:)

beautiful – beautifully (güzel – güzelce)

fluent – fluently (akıcı – akıcı biçimde)

bad – badly (kötü – kötüce)

To make an adverb from an adjective ending in -y, we change the -y to an -i and then add -ly.(“-y” ile biten bir sıfatı bir zarfa dönüştürmek amacı için, “-y” yi bir “-i” ile değiştirir ve sonra “-ly” ekleriz.)

eg. (Örnek:)

easy – easily (kolay – kolayca)

happy – happily (mutlu – mutluca)

angry – angrily (kızgın – kızgınca)

There are also irregular adverbs that either don’t change or are completely different words from the adjectives!(Ayrıca hiç değişime uğramayan yada sıfatlardan tümüyle farklı sözcükler olan düzensiz fiiller bulunuyor.)

eg. (Örnek:)

fast – fast (hızlı -hızlı)

hard – hard (sert – sert)

good – well (iyi – iyi)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!