INGILIZCE FREQUENCY ADVERBS – SIKLIK ZARFLARI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Bir şeyi ne sıklıkla yaptığımızı belirtmek için sıklık zarfları kullanılır. Sıklık zarfları genellikle “geniş zaman” ile kullanılır çünkü tekrar eden veya rutin etkinlikleri belirtmek amaçlı olarak kullanılmaktadırlar.

Use adverbs of frequency to say how often you do something. Adverbs of frequency are often used with the present simple because they indicate repeated or routine activities.

For example: (Örneğin)

They often go out for dinner. (Onlar sıklıkla akşam yemeği için dışarı giderler.)

Adverbs of frequency include (form most often to least often): (En sıktan en seyreğe kadar sıklık zarfları)

always (Daima – sürekli)

usually (Genellikle)

often (Sık sık)

sometimes (Zaman zaman)

occasionally (Arada bir)

seldom (Nadiren – seyrek)

rarely (Çok seyrek)

never (Asla)

Where do they come in a sentence? (Cümlede nereye geliyorlar?)

1. If the sentence has one verb in it (e.g. no auxiliary verb) we usually put the adverb in the middle of the sentence, i.e. after the subject and before the verb:
(1. Eğer cümlede sadece bir fiil bulunuyorsa zarf genellikle cümlenin ortasına yerleştirilir, örnek; özneden sonra fiilden önce.)

Tom usually goes to work by car. (Tom işe genellikle arabayla gider.)

2. The adverb usually comes after the verb “be”:
(2. Zarf genellikle “be” olmak fiilinden sonra gelir:)

Anne is often late. (Anne sıklıkla geç kalır.)

3. If the sentence has more than one verb in it (e.g. auxiliary verb) we usually put the adverb after the first part of the verb:
(3. Eğer cümlede birden fazla fiil bulunuyorsa (yardımcı fiil ile birlikte), zarf genellikle fiilin birinci bölümünden sonra eklenir 🙂

Mike doesn’t usually smoke. (Mike genellikle sigara içmez.)

I have never been to India. (Hindistan’da hiç bulunmadım.)

4. When using adverbs of frequency in the question form, put the adverb before the main verb.
(4. Sıklık zarfı soru forumunda kullanılırken, zarfı ana fiilden önce kullanın.)

Do you often go to the cinema? (Sık sık sinemaya gider misin?)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!