INGILIZCE PAST PARTICIPLES – GEÇMIŞ ZAMAN ORTAÇLARI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Bir geçmiş zaman ortacı geçmiş veya tamamlanmış eylem veya zamana işaret eder.Düzenli fiillerin temel şekillerine “d” veya “ed” eklenerek oluşturuldukları için sıkça “ed” şekli olarak tanımlanırlar.Bununla birlikte düzensiz fiiller içinde değişik başka yollar ile de şekillendirilmeler yapılır.Fiil listelerinde mastarlardan “verb 1”, di’li geçmiş zaman’dan “verb 2” ve geçmiş zaman ortacı’ndan “verb 3” olarak söz ederiz.Bu Yakın Geçmiş Zaman’ın parçası olarak bir fiil deyimi oluşturmak için kullanılır.

A past participle indicates past or completed action or time. It is often called the ‘ed’ form as it is formed by adding d or ed, to the base form of regular verbs, however it is also formed in various other ways for irregular verbs. In verb lists we refer to the infinitive as “verb 1”, the past simple as “verb 2” and the past participle as “verb 3”.It is used to form a verb phrase as part of the Present Perfect tense.

For example: (Örneğin:)

I have learnt English. (Learnt is part of the verb phrase ‘have learnt’)

İngilizce öğrendim. (“Learnt”, “have learnt” fiil deyiminin bir parçasıdır)

Regular Verbs: just add -d or -ed to the infinitive.

(Düzenli Fiiller : mastara sadece “-d” veya “-ed” eklenir.)

eg. work – worked (ör. çalışmak – çalıştı)

stay – stayed (kalmak – kaldı)

study – studied (öğrenmek – öğrendi)

Irregular Verbs: must be learnt! (Düzensiz Fiiller: öğrenilmiş olunmalı!)

eg. write – written (ör. yazmak – yazılı)

be – been (oldu – olmak)

have – had (vardı – var)

lose – lost  (kaybetmek – kaybetti)

meet – met (karşılamak – tanıştı)

go – gone (gitmek – gitmiş)

eat – eaten (yemek – yemiş)

drink – drunk (içmek – sarhoş)

read – read (okumak – oku)

teach – taught (öğretmek – öğretti)

sleep – slept (uyumak – uyudum)

NB: Some past participles are the same as the infinitive!
(NOT: Bazı geçmiş zaman ortacları mastarlar ile aynıdır!)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!