INGILIZCE QUESTION FORMS – SORU HALI / ŞEKILLERI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Çoğu soru formu nesne (object) soruları şeklindedir. Başka bir değişle, nesne hakkında sorular sorarlar.

Most questions are object questions. In other words, they ask about an object.

Example:(Örneğin:)

Where do you live? (Nerede yaşıyorsun?)

However, there are also subject questions. Questions we ask to find out about the subject. These questions are asked using ‘who’, ‘what’ and ‘which’.
(Aynı zamanda nesne soru şeklide bulunmaktadır. Sorulan soru özneyi bulmaya yöneliktir. Bu sorular “who” (kim), “what” (ne), “which” (hangi) kelimeleri kullanılarak sorulur.)

Example:(Örneğin:)

Who plays football in this class? (Bu sınıfta kim futbol oynuyor?)

The basic word order for object questions with question words is:
(“Object Questions” (nesne soruları) için soru formu aşağıdaki gibidir:)

Question Word – Auxiliary – Subject – Verb (Soru kelimesi – Yardımcı – Özne – Fiil)

eg. Where do you live? (Nerede yaşıyorsun?)

What is he doing? (O ne yapıyor?)

When did you meet her? (Onunla ne zaman buluştun?)

The word order for subject questions with question words is:
(“Subject questions” için dizilim aşağıdaki gibidir 🙂

Question Word – Subject – (Auxiliary) – Verb (Soru Kelimesi – Özne – (Yardımcı) – Fiil)>

eg. Who loves you? (Seni kim Sever?)

Which car will arrive first? (Hangi araba ilk olarak gelecek?)

What film would you like to see? (Ne filmi izlemek isterdin?)

NB: The question word alone is often the subject.

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!