INGILIZCE VERB COLLOCATIONS -FIIL EŞDIZILIMLILERI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Belirli fiiller ile beraber kullanılan yaygın sözcük ve ifadeleri öğrenmekte fayda vardır.Bunlar eşdizimliler olarak tabir edilirler.

It is useful to learn common words and phrases that go together with particular verbs. These are called collocations.

For example: (Örneğin:)

book (rezervasyon yapmak) 

– a flight (bir uçuş)

– a hotel room (bir otel odası)

– a table (at a restaurant) (bir masa (bir lokantada))

rent (kiralamak)

– a motorbike (bir motorsiklet)

– a car (bir araba)

– an apartment (bir apartman dairesi)

get (etmek)

– home (eve gitmek)

– a taxi  (bir taksi bulmak)

– a bus (bir otobüs bulmak)

– a job  (bir iş bulmak)

– a degree (bir derece edinmek)

– fit (formda olmak)

stay (kalmak)

– with you (senin ile)

– in Australia  (Avustralya’da)

– in a hotel  (bir otelde)

– at home (evde)

play (oynamak)

– football (futbol)

– chess (satranç)

– volleyball (voleybol)

have (yapmak) 

– dinner (akşam yemeği)

– a shower (duş)

– a picnic  (bir piknik)

– a holiday  (bir tatil)

– fun (bir eğlence)

write (yazmak)

– a book (bir kitap)

– a letter (bir mektup)

– an email (bir elektronik posta)

go (gitmek)

– for a walk (bir yürüyüşe)

– fishing  (balık tutmaya)

– to the beach (plaja)

study (öğrenmek) 

– English (İngilizce)

– at university (üniversitede)

– law (hukuk)

work (çalışmak)

– less  (daha az)

– harder daha sıkı

do (yapmak)

– exercise (egzersiz)

– homework (ev ödevi)

– housework (ev işi)

– a course (bir kursa katılmak)

lose (kaybetmek) 

– weight (ağırlık)

– three kilos (üç kilo)

– your keys (senin anahtarlarını)

stop (durmak)

– smoking (sigara içmek)

– drinking (içki içmek)

move (hareket etmek) 

– house (ev)

– to another country (başka bir ülkeye)

– abroad (yurt dışına)

Sometimes it is useful to learn which verbs go with a particular noun.(Bazı durumlarda hangi fiilin hangi belirli isim ile kullanıldığını bilmek faydalıdır.)

For example: (Örneğin:)

revise for -take -pass -fail – an exam (için revize-almak -geçmek -başarısız olmak – bir sınav)

start -go to – leave- school/ college/ university (başlamak -gitmek -ayrılmak – okul/ kolej/ üniversite)

Learning which nouns or phrases collocate with particular verbs makes it easier to remember and use them! (Hangi isim veya ifadelerin belli fiiller ile eşdizimlilik sağladığını bilmek, onları hatırlamayı ve kullanmayı kolaylaştırır!)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!