INGILIZCE CONDITIONALS WITH IMPERATIVES AND MODAL VERBS – EMIR KIPLI VE GEREKLILIK FIILLI ŞART KIPLERI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

We can use modal verbs in the main clause of conditionals.
(Gereklilik fiillerini, şart kiplerinin ana cümlesinde kullanırız.)

Examples: (Örnekler:)
If you want to keep fit, you should join a gym.
(Formda kalmak istiyorsan, bir jimnastik salonuna yazılman lazım)

If you don’t feel better soon, you must see a doctor.
(Yakında kendini iyi hissetmemen durumunda, bir doktora görünmen gerekecek)

If you don’t clean your room, you can’t go to the party.
(Odanı toparlamazsan, partiye gidemezsin)

If I finish work late, I might get a taxi home.
(İşi geç bitirmem durumunda, eve taksi ile dönebilirim belki)

We can also use imperatives in the main clause of conditionals.
(Buyrum kiplerini aynı zamanda şart kiplerinin ana cümlelerindede kullanabiliriz.)

Examples: (Örnekler:)
If you see Donna, ask her to join us for dinner tonight.
(Donna’yı görürsen, ona bu akşam yemeğe gelip gelmemek istediğini sor)

If you are going to be late, give me a call.
(Geç kalman durumunda beni ara)

If you don’t understand the instructions, call the supplier.
(Talimatları anlamaman durumunda tedarikçiyi ara)


We can use “in case” to say we are prepared for something that might happen.

(“In case” bir şeyin olması durumuna karşı hazırlıklı olduğumuzu belirtmek için kullanırız.)

Example (Örnek):
I’ll take an umbrella in case it rains.
(Yağmur yağması durumunda yanıma bir şemsiye alacağım.)

NB: “In case” and “if” have different meanings.
(NOT: “In case” ve “If” in farklı anlamları bulunmaktadır.)

Example (Örnek):
I’ll put on some sunscreen in case it is sunny.
(Fazla güneşli olması durumunda biraz güneş kremi sürerim.)

In this sentence the person is definitely going to put on some sunscreen in preparation for a time in the future when it might be sunny.I’ll put on some sunscreen if it is sunny.In this sentence the person might put on some sunscreen, but only if it is sunny in the future.

(Bu cümlede kişi, gelecekteki bir günde havanın güneşli olması durumuna karşın, hazırlık olarak kesinlikle biraz güneş kremi kullanacaktır.Havanın güneşli olması durumunda biraz güneş kremi sürebilirim.Bu cümledeki kişinin, ancak gelecekte havanın güneşli olması durumunda, biraz güneş kremi kullanma ihtimali bulunmaktadır.)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!