INGILIZCE GRADABLE AND STRONG ADJECTIVES WITH ADVERBS – ZARFLI AŞAMALANIR VE GÜÇLÜ SIFATLAR – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Strong adjectives (Güçlü sıfatlar)

Strong adjectives include the idea of “very”.
Güçlü sıfatlar “very (çok)” fikrini içerirler.

Example (Örnek):
exhausted = very tired (= çok yorgun)

Gradable adjectives (Aşamalanır sıfatlar) —> Strong adjectives ( Güçlü sıfatlar)Tired (yorgun) —> exhausted (bitkin) / shattered (parçalanmış)

Bad (kötü) —> terrible (berbat) / awful (korkunç)

Good (iyi) —> fantastic (fantastik) / brilliant (harikulade) / great (güzel) / excellent (mükemmel) /
amazing (şaşırtıcı derecede güzel) / fabulous (muhteşem) / incredible (inanılmaz) /marvellous (muhteşem) / superb (fevkalade) / terrific (müthiş) / wonderful (harika – olağanüstü)

Big (büyük) —>  huge (kocaman) / gigantic (devasa) / enormous (çok büyük)

Difficult (zor) —>  impossible (imkansız)

Frightened (korkmuş) —> terrified (dehşete kapılmış)

Surprised (şaşırmış) —> amazed (hayrete düşmüş)

Tasty (lezzetli) —> delicious (enfes)

Small (küçük) —> tiny (ufacık – minicik – küçücük)

Cold (soğuk) —> freezing (dondurucu derecede soğuk)

Hot (sıcak) —> boiling (kaynar derecede sıcak)

Beautiful (güzel)  —> gorgeous (muhteşem derecede güzel)

Interested (ilgili) —> fascinated (büyülenmiş)

Angry (kızgın) —> furious (öfkeli)

Happy (mutlu) —> delighted (memnun)

Dirty (kirli) —> filthy (pis)

Use of Adverbs: (Zarfların Kullanımı)

We can use “really” with both gradable and strong adjectives.
(“Really” kelimesi aşamalanır ve güçlü sıfatların ikisi ile de kullanılabilir.)

Example (Örnek):
really tired, really exhausted.
(gerçekten yorgun, gerçekten bitkin) 

We can use “very”, “incredibly”, “extremely” and “fairly” with gradable adjectives, but not with strong adjectives.
(“Very”, “incredibly”, “extremely” and “fairly” aşamalanır sıfatlar ile kullanılabiliriz, ancak güçlü sıfatlar ile kullanılamazlar.)

Example (Örnek):
“very tired” NOT “very shattered”
(“very tired” şeklinde kullanılabilirken, “very shattered” şeklinde kullanılamaz.)
“incredibly difficult” NOT “incredibly impossible”
(“inanılmaz yorgun” şeklinde kullanılabilirken, “inanılmaz imkansız” şeklinde kullanılamaz.)

NB: “Incredibly” and “extremely” are stronger than “very”. “Fairly” is less strong than “very”.

(NOT: “Incredibly” ve “extremely”, “very” den daha güçlü ifade şekilleridir. “Fairly”, “very” den daha az güçlü bir ifade şeklidir.)

We can use “absolutely” with strong adjectives, but not gradable adjectives.
(“Absolutely” güçlü sıfatlar ile beraber kullanılabilir, ama aşamalanır sıfatlar ile birlikte kullanılmaz.)

Example (Örnek):
“absolutely terrified” NOT “absolutely frightened”.
(“tamamiyle dehşete kapılmış” şeklinde kullanılırken, “tamamiyle korkmuş” şeklinde kullanılamaz.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!