INGILIZCE PRESENT PERFECT CONTINUOUS – DEVAM EDEN YAKIN GEÇMIŞ ZAMAN – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

FORM: “has/have” + “been” + verb + ing
(ŞEKİL: “has/have” + “been” + fiil + ing)

USE 1: Duration from the past until now 
(KULLANIM 1: Geçmişten şimdiye kadar geçen süre)

We use the Present Perfect Continuous to show that something started in the past and has continued up until now.
“For ten minutes,” “for three months,” and “since Saturday” are all durations which can be used with the Present Perfect Continuous.
(Devam eden Yakın Geçmiş Zamanı, bir şeyin geçmişte başlayıp şimdiye kadar devam ettiğini göstermek için kullanırız.”For ten minutes”, “for three months”, ve “since Saturday” hepsi Devam eden Yakın Geçmiş Zaman ile beraber kullanılabilir sürelerdir.)


Examples (Örnekler):
They have been playing cards for the last hour.
(Son bir saatten beri kart oynuyorlar.)

She has been working at that bank for three years.
(O üç seneden beri bankada çalışıyor.)

What have you been doing for the last 20 minutes?
(Son 20 dakikadadır ne yapıyorsun?)

Brooke has been learning ballet since she was six.
(Brooke altı yaşından beri bale öğreniyor.)

We have been waiting here for over four hours!
(Burada dört saatten fazla bekliyoruz!)

Why has Nancy not been going to school for the last three days?
(Nancy neden son üç gündür okula gitmiyor?)


USE 2: “Recently”, “Lately”
(KULLANIM 2: “Geçenlerde”, “Son Zamanlarda”)

You can also use the Present Perfect Continuous WITHOUT a duration time. Without the duration, the tense has a more general meaning of “lately.” We often use the words “lately” or “recently” to emphasize this meaning.
(Devam eden Yakın Geçmiş Zamanı aynı zamanda bir süre zamanı OLMADAN da kullanabilirsiniz.Süre olmadan zamanın daha genel olarak “son zamanlarda” anlamı oluşur.Sıkça olarak “lately” veya “recently” kelimelerini bu anlamı vurgulamak için kullanırız.)

Examples (Örnekler):
Recently, I have been feeling really depressed.
(Son zamanlarda gerçekten bunalımda hissediyorum kendimi.)

She has been drinking too much lately.
(Son zamanlarda çok içki içti.)

Have you been exercising lately?
(Son zamanlarda hiç eksersiz yaptın mı?)

Phoebe has been feeling tired.
(Phoebe kendini yorgun hissediyor.)

Sarah has not been practicing her Turkish.
(Sarah Türkçe’si ile ilgili pratik yapmadı.)

What have you been doing?
(Sen ne yaptın son zamanlarda?)

NB: We often use the Present Perfect Continuous with verbs that talk about longer activities such as “learn”, “rain”, “try”, “play”, “work”, “read”, “wait, etc”.
(NOT: Devam eden Yakın Geçmiş Zaman sık olarak “learn”, “rain”, “try”, “play”, “work”, “read”, “wait, vs.” gibi uzun aktivitelerden bahseden fiiller ile birlikte kullanırız.)

Examples (Örnekler):
It has been raining all afternoon.
(Tüm öğleden sonra boyunca yağmur yağdı.)

We don’t usually use the Present Perfect Continuous with verbs that talk about short actions such as “start”, “find”, “lose”, “break”, “buy”, “stop, etc”.Then we use Present Perfect Simple.
(Devam eden Yakın Geçmiş Zamanı genel olarak start, find, lose,break, buy,stop, vs. gibi kısa eylemlerden bahseden fiiller ile birlikte kullanmayız.O durumda Yalın Yakın Geçmiş Zaman kullanırız.)

Examples (Örnekler):
I’ve started a course. NOT I’ve been starting a course.
(Ben bir kursa başladım.Ben bir kursa başlamak üzereyim DEĞİL.)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!