INGILIZCE REFLEXIVE PRONOUNS – DÖNÜŞLÜLÜK ZAMIRLERI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

FORM (ŞEKİL):

Object Pronoun – Reflexive Pronoun
Nesne zamiri – Dönüşlülük Zamiri

me – myself (beni – kendim)

you – yourself (sen – kendin)

him/her/it – himself / herself / itself (ona – kendisine)

us – ourselves ( bize – kendimize) 

you – yourselves (plural) (siz – kendileriniz (çoğul) )

them – themselves (onlara – kendilerine)

We use reflexive pronouns when the subject and object are the same.
(Dönüşlülük zamirlerini özne ve nesne aynı oldukları durumlarda kullanabiliriz.)

Example (Örnek):
I burnt myself on the stove this morning.
(Bu sabah kendimi sobada yaktım) 

You can help yourselves to pizza.
(Kendinize pizza servisi yapabilirsiniz)

He blames himself for the break up.
(Kendisini ayrılık konusunda suçluyor)

She should learn to look after herself.
(Kendi kendisine bakmasını öğrenmeli)

We use reflexive pronouns to emphasize the subject, meaning “that person or thing and nobody/nothing else”.
(Dönüşlülük zamirlerini nesneyi vurgulamak için kullanırız, yani “o kişi veya şey ve başka kimse/hiçbirşey” anlamında.

Examples (Örnekler) :
“Did someone paint your house?”
(Birisi evini mi boyadı?”)

“No, I painted it myself.
(“Hayır, ben kendim boyadım”.)

“He was planning to ask his wife to go, but in the end he went himself.
(“O gitmesi konusunda karısına sormayı planlıyordu, ama sonuçta kendisi gitti.))

We do NOT use reflexive pronouns after “feel”, “meet”, “concentrate” and “relax”, and we do NOT normally use them after “wash”, “shave” and “dress”, unless it is necessary to make it clear who does the action.

(“Feel”, “meet”, “concentrate” ve “relax” den sonra dönüşlülük zamirleri kullanılmaz, ve normalde onları “wash”, “shave” ve “dress” den sonra, kimin eylemi gerçekleştirdiğinin belirtilmesi gerekmedikçe, kullanmayız.)

Examples (Örnekler):
He finds it difficult to relax. 
(O dinlenmeyi zor buluyor.)

NOT He finds it difficult to relax himself.
(O kendisini dinlendirmeyi zor buluyor şeklinde DEĞİL)

 

George and I will meet on Sunday.
(George ve ben Pazar günü buluşacağız.)

NOT George and I will meet ourselves on Sunday.
(Georg ve ben kendimizi Pazar günü buluşturacağız şeklinde DEĞİL)

We can use “BY + reflexive pronoun” to mean alone.
(“BY + dönüşlülük zamirini” tek başına anlamında kullanabiliriz.)

Examples(Örnekler):
She likes to go on holiday by herself.
(O tatile tek başına gitmeyi seviyor.)

I enjoy working by myself.
(Kendi başıma çalışmaktan zevk alıyorum.)

NB: We can say “on my own”, “on your own, etc” instead of “by myself”, “by yourself, etc”.
(NOT: “By myself”, “by yourselfvs.” yerine “on my own”, “on your own, vs.” diyebiliriz.)

Example (Örnek):
I like going to the movies by myself/on my own.
(Sinemada film seyretmeye kendi başıma/tek gitmeyi seviyorum. )

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!