INGILIZCE SYNONYMS – EŞANLAMLILAR -TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Synonyms are different words which have the same meaning. We often use synonyms when we are speaking or writing so we don’t repeat words.

Eşanlamlılar aynı anlama gelen farklı kelimelerdir. Kelimeleri tekrarlamamak için, konuştuğumuz veya yazdığımız zaman sıkça eşanlamlılar kullanırız.

 

Examples: (Örnekler:)

choose —> pick (seçmek)

satisfied —> content (tatmin olmak)

lucky —> fortunate (şanslı olmak)

behave —> act (davranmak)

notice —> spot (dikkat etmek)

by chance —> accidentally (tesadüfen)

attitude —> approach (tutum)

sure —> certain (emin olmak)

deal with —> cope with (uğraşmak)

show —> reveal (göstermek)

concerned —> worried (endişeli olmak)

frightened —> scared (korkmak)

make a decision —> make up your mind (karar vermek)

try to do —> have a go at doing (denemek)

talk to someone —> chat to someone (birisi ile konuşmak)

nice —> pleasant (güzel)

enormous —> huge (devasa)

pleased —> glad (memnun olmak)

wonderful —> brilliant (harika)

terrible —> awful (korkunç)

 

NB: Many synonyms in English have small differences in meaning or use.
(NOT: İngilizcedeki bir çok eşanlamlının anlam veya kullanımda küçük farkları bulunmaktadır.)

Example (Örnek):
“Chat to someone” is more informal than “talk to someone”.
(“Birisiyle sohbet etmek”, “birisiyle konuşmak” tan daha az resmidir.)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!