INGILIZCE WISHES – DILEKLER – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

We often use “I wish…” to talk about imaginary situations in the present. We usually use it to talk about the opposite of what is true or real. We use “WISH + past simple” to make wishes about states.

“I wish…” sıkça şimdiki zamandaki hayali durumlar için kullanılır.Genelde onu doğru ve gerçek olanın tersi hakkında konuşmak için kullanırız.“WISH + geniş zaman” durumlar hakkında dilekte bulunmak için kullanılır.

 

Examples (Örnekler):

Present (Simdiki Zaman):
I wish I spoke Turkish. —> I don’t speak Turkish 
(Türkçe konuşabilmeyi dilerdim. —> Türkçe konuşmayı bilmiyorum)

I wish I had a big car. —> I don’t have a big car
(Bir büyük arabamın olmasını dilerdim. —> Büyük bir arabam yok)

I wish I was on a beach. —> I’m in the office
(Bir plajda olmak isterdim. —> Ofisteyim)


Future (Gelecek Zaman):
I wish it was the weekend tomorrow. —> It’s only Thursday tomorrow
(Yarının hafta sonu olmasını dilerdim. —> Ancak yarın daha Perşembe)

We use WISH + past continuous to make wishes about activities happening now or in the future
(“WISH + sürekli geçmiş zaman” şimdi yada gelecekte olabilecek olan aktiviteler hakkında dileklerde bulunmak için kullanırız.) 

Example (Örnek):
I wish I was lying on a beach now. —> I’m sitting in the office
(Şu anda bir plajda uzanmış vaziyette olmak isterdim. —> Şu anda ofiste oturuyorum)

I wish it wasn’t raining. —> It is raining
(Yağmur yağmıyor olmasını dilerdim. —> Yağmur yağıyor)

I wish you weren’t leaving tomorrow. —> You are leaving tomorrow
(Yarın gitmemeni dilerdim. —> Yarın gidiyorsun)

We use WISH + COULD + infinitive to make wishes about abilities or possibilities.
(“WISH + COULD + mastar” beceriler veya olasılıklar hakkında dileklerde bulunmak için kullanırız)

Examples (Örnekler):
I wish I could come with you. —> I can’t
(Seninle gelmeyi dilerdim. —> Gelemiyorum)

I wish I could play the piano well. —> I can’t
(Piyanoyu iyi çalabilmeyi dilerdim. —> Bunu yapamıyorum)

I wish I could have 6 months holiday a year! —> I can’t!
(Yılda 6 ay tatil iznimin olmasını dilerdim! —> Bu söz konusu değil!)

We use wish + didn’t have to + infinitive to make wishes about obligations.
(“Wish + didn’t have to + mastar” yükümlülükler hakkında dileklerde bulunmak için kullanılır.)

Examples (Örnekler):
I wish I didn’t have to get up early every day. —> I do
(Her gün erken kalkmamayı dilerdim. —> Kalkmam gerekiyor)

I wish I didn’t have to stay home tonight. —> I do
(Bu gece evde kalmamayı dilerdim. —> Kalmam gerekiyor)

I wish I didn’t have to clean my room —> I do
(Odamı temizlememeyi dilerdim. —> Temizlemem gerekiyor)

To simply express that you want something to happen in the future we use”hope” not “wish”.
(Gelecekte bir şeyin olmasını istediğinizi ifade etmek için “hope” kullanırız, “wish” değil.)

Examples (Örnekler): -hope
I hope it’s sunny tomorrow.
(Umarım yarın güneşli olur.)

I hope she passes her exam next week.
(Umarım gelecek hafta sınavını geçer.)

I hope the plane doesn’t crash tomorrow.
(Umarım uçak yarın düşmez.)

Notice the difference between “I wish…” and “I hope”… in these sentences:
(Aşağıdaki cümlelerde “I wish” ve “I hope” farkına dikkat edin:)

I wish you were coming to my party. —> I know you’re not coming
(Benim partime gelmenizi dilerdim. —> Gelmeyeceğinizi biliyorum)

I hope you are coming to my party. —> I think you might come. It’s a possibility.
(Benim partime geleceğinizi ümit ederim. —> Sizin gelebileceğinizi düşübüyorum.Bu bir ihtimal)

NB: We can say “I wish I/he/she/it was…” or “I wish I/he/she/it were”…
(NOT: “I wish/he/she/it was”… yada “I wish I/he/she/it were” diyebiliriz.)

Example (Örnek):
I wish I was younger.= I wish I were younger 
(Daha genç olmayı dilerdim)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!