INGILIZCE ZERO CONDITIONAL – SIFIR ŞART KIPI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

The zero conditional talks about facts or things that are always true.

Sıfır şart kipi her zaman doğru olan olgu veya şeylerden bahseder.

FORM: If / When + subject + present simple, subject + present simple
(ŞEKİL: If / When + özne + geniş zaman, özne + geniş zaman)

Examples (Örnekler):
If you heat ice, it melts.
(Buzu ısıtırsan erir)

If water reaches 100 degrees, it boils.
(Su 100 derece ısıya ulaştığında kaynamaya başlar)

If you don’t exercise, you become unfit.
(Eksersiz yapmazsanız eğer, formsuz kalırsınız)

When I’m worried, I don’t sleep well.
(Kaygılı olduğum zaman iyi uyuyamam)

When I’m really tired, I can sleep anywhere.
(Gerçekten yorgun olduğum zamanlar, heryerde uyuyabilirim)

NB: “If” and “when” have the same meaning in the zero conditional.
(NOT: Sıfır şart kipinde “If” ve “when” in aynı anlamları vardır.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!