INGILIZCE ACTIVITY AND STATE VERBS – FAALIYET VE DURUM FIILLERI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Activity verbs talk about activities and actions.
(Faaliyet fiilleri faaliyetler ve eylemler ifade ederler.)

We can use activity verbs in the Present Simple and the Present Continuous:
(Faaliyet fiillerini Geniş Zaman ve Şimdiki Zamanda kullanabiliriz.)

Example (Örnek):
He plays football on Saturdays.
(O Cumartesileri futbol oynar.)

He’s playing football now.
(O şimdi futbol oynuyor.)

Typical activity verbs are: “play”, “work”, “write”, “eat”,”run” and “do”.
(Tipik faaliyet fiillerinden bazıları: “play”, “work”, “write”, “eat”, “run” ve “do”.)

State verbs talk about states, feelings and opinions.
(Durum fiilleri, durumlar, duygular ve fikirleri konu ederler.)

We don’t usually use state verbs in any continuous form:
(Genellikle durum fiillerini devam eden anlamında kullanmayız:)

Example (Örnek):
I like ice cream. NOT I’m liking ice cream.
(Ben dondurma severim. Ben dondurmayı seviyorum şeklinde DEĞİL)

I think she’s beautiful. NOT I’m thinking she’s beautiful.
(Bence o güzel. Ben onun güzel olduğunu düşünüyorum şeklinde DEĞİL)

Common state verbs are: “like”, “think”, “believe”, “love”, “be”, “remember”, “understand”, “want”, “hate”, “know” and “agree”.
(Yaygın olarak kullanılan durum fiillerinden bazıları: “like”, “think”, “believe”, “love”, “be”, “remember”, “understand”, “want”, “hate”, “know” ve “agree”.)

NB: Some verbs can be both activity and state verbs!
(NOT: Bazı fiiller hem faaliyet ve hemde durum fiilleri olabilirler!)

Examples (Örnekler):
I’m having breakfast. (activity)
(Kahvaltı yapıyorum. (faaliyet))

He has four children. (state)
(Onun dört çocuğu var. (durum))

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!