INGILIZCE AGREEING / DISAGREEING / OPINIONS – HEMFIKIR OLMAK / HEMFIKIR OLMAMAK / GÖRÜŞLER – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

In English it is useful to learn some common phrases for “agreeing, disagreeing and asking for opinions”.
(İngilizcede “agreeing, disagreeing ve asking for opinions” için kullanılan yaygın cümle dizilimlerini öğrenmek faydalıdır. )

Agreeing (Hemfikir Olmak)
Examples (Örnekler):
Yes, maybe you’re right.
(Evet, belki haklısındır.)

Yes, definitely
(Evet, kesinlikle.)

I agree.
(Katılıyorum.)

Yes, I think so.
(Evet, öyle düşünüyorum.)

Disagreeing (Hemfikir Olmamak)
Examples (Örnekler):
I’m sorry, I don’t agree.
(Kusura bakmayın, bu konuda katılmıyorum.)

I’m not sure about that. -Polite way of disagreeing-
(Bu konuda emin değilim. -Hemfikir olunmadığını söylemenin nazik yolu-)

No, definitely not.
(Hayır, kesinlikle öyle değil.)

No, I don’t think so.
(Hayır, öyle düşünmüyorum.)

Asking for Opinions (Görüş Sormak)
Examples (Örnekler):
What do you think?
(Ne düşünüyorsun?)

What about you?
(Sen ne diyorsun?)

Do you think…? (We can agree or disagree with this question with “Yes, I do” and “No, I don’t”.)
(Öyle düşünüyormusun…? (“Yes, I do” ve “No, I don’t” ile bu soruya karşılık ya hemfikir olduğumuzu yada olmadığımızı ifade ederiz) )

Do you agree (with that)?
((Bunun ile) hemfikir misin?)

Example conversation (Örnek konuşma):

A: Do you think teenagers should learn to cook at school?
(A: Sence ergenlere okulda yemek yapma öğretilmeli mi?)

B: Yes, definitely. Then they would be able to look after themselves. What do you think?
(B: Evet, kesinlikle.O zaman onlar kendi çarelerine bakmayı öğrenirler.Sen ne düşünüyorsun?)

A: I’m not sure about that. I think it would be a waste of school time.
(A: Bu konuda emin değilim.Bence bu okul zamanın israfı olur.)

B: I’m sorry, I don’t agree.
(B: Kusura bakma, buna katılmıyorum.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!