INGILIZCE FUTURE TIME CLAUSES – GELECEK ZAMAN CÜMLECIKLERI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

We can use sentences with “when”, “as soon as”, “before”, “after” and “until” to talk about the future using the same form as a first conditional. After these words we use the “Present Simple”, and in the main clause we use “will + infinitive”.
“When”, “as soon as”, “before”, “after” ve “until” ile birinci şart kipindeki şekildeki gibi, gelecek hakkında konuşmak için cümleler kurabiliriz.Bu sözcüklerden sonra geniş zaman kullanırız, ve temel tümce’de “will + mastar”.

Examples (Örnekler):
When I retire, I’ll move to the country.
(Emekli olduktan sonra, ben kırsal alana taşınacağım)

As soon as I get home, I’ll go to bed.
(Eve varır varmaz, ben yatmaya gideceğim)

I’ll have dinner at home before I go to the pub.
(Birahaneye gitmeden önce, evde akşam yemeği yiyeceğim)

After I finish school, I’ll go to university.
(Liseyi bitirdikten sonra, üniversiteye gideceğim)

I won’t leave until I see the manager.
(Yöneticiyi görmeden önce, burayı terk etmeyeceğim)

We use “when” to say we are certain something will happen.
(“When” bir şeyin olacağına dair emin olduğumuzu belirtmek istediğimiz zaman kullanılır.)

We use “if” to say something is possible, but not certain.
(“If” bir şeyin olmasının olası, ancak bu konuda emin olmadığımızı belirtmek istediğimiz zaman kullanılır.)

We use “as soon as” to say something will happen immediately after something else.
(“As soon as” bir şeyin bir şeyden hemen sonra olacağını belirtmek istediğimiz zaman kullanılır.)

We use “until” to say something stops happening at this time.
(“Until” bir şeyin şu anda bittiğini belirtmek istediğimiz zaman kullanılır.)

Similarly to first conditionals, the future time clause can come first or second in the sentence.
(Birinci şart kipine benzer olarak, gelecek zaman tümcesi, cümlede birinci veya ikinci sırada yer alabilir.)

Examples (Örnekler):
I’ll call you when I get to the office. = When I get to the office, I’ll call you.
(Ofise vardığım zaman seni arayacağım. = Seni arayacağım, ofise vardığım zaman.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!