INGILIZCE INFINITIVE OF PURPOSE – AMAÇ MASTARI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

We often use an “infinitive” to talk about a person’s purpose.
(Bir “mastar”ı genelde, bir kişinin amacı hakkında konuşmak için kullanırız )

Examples (Örnekler):
He rose to speak.
(O konuşmak için kalktı)

She came to the city to look for work.
(O şehre iş bakmak için gelmişti)

He sat down to rest.
(O dinlenmek için oturdu)

We can also use “in order to” or “so as to”.
(Ayrıca “in order to” veya “so as to” kullanabiliriz.)

Example (Örnek):
She came to the city so as to look for work.
(O şehre iş aramak için gelmişti)

“So as to” and “in order to” are more common before verbs like “be”, “have”, “know” etc.
(“So as to” ve “in order to” daha çok fiillerden önce kullanılır, “be”, “have”, “know” vs. gibi.)

Examples (Örnekler):
He raised his voice so as to be heard.
(Duyulabilmesi için sesini yükseltti.)

He got up early in order to have enough time to pack.
Eşyalarını toparlayabilmek için yeterli zamanının kalması için erken kalktı.)

Before a negative infinitive, we normally use “so as” or “in order”.
(Normal bir mastardan önce, normalde “so as” yada “in order” kullanırız.)

Example (Örnek):
I am leaving now so as not to be late. (NOT I am leaving now not to be late.)
(Geç kalmamak için şimdi çıkıyorum. ( Şimdi çıkıyorum geç kalmamak için şeklinde DEĞİL))

NB: We don’t say I came here for study English OR I came here for to study English.
NOT:(Bu şekilde bir kullanım söz konusu değil)

We can use “for + noun” to say why we do something.
(“For + isim”, bir şeyi neden yaptığımızı anlatmak için kullanabiliriz.)

Example (Örnek):
I went to the shop for a newspaper.
(Bir gazete almak için dükkana gittim.)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!