INGILIZCE LINKERS – BAĞLAYICILAR – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

“Linkers” are words used to connect ideas in English.
(“Bağlayıcılar” İngilizcede fikirleri bağlamak için kullanılan kelimelerdir

We use “first”, “next”, “then”, “after”, “after that” and “finally” to show the order of events.
(“First”, “next”, “then”, “after”, “after that” ve “finally” olaylarının sıralamasını göstermek için kullanırız.)

Examples (Örnekler):
First he got a job at the local sports club.
(Önce yerel spor kulübünde işe başladı)

Next he started coaching tennis.
(Daha sonra tenis antrenörlüğü yapmaya başladı)

After he had been coaching for a while, he opened his own club.
(Bir süre antrenörlük yaptıktan sonra, kendi kulübünü açtı)

After that he employed people to work there.
(Bundan sonra burada çalışmaları için kişiler istihdam etti)

Finally he retired at the age of fifty-five.
(Sonunda ellibeş yaşında emekliliğe ayrıldı)

“After” can be followed by subject and verb or a noun.
(“After” dan sonra bir özne ve fiil veya bir isim gelebilir.)

Examples (Örnekler):
He became famous after he made a TV show.
(Bir TV şovu hazırladıktan sonra o meşhur oldu.)

They left after breakfast.
(Kahvaltıdan sonra ayrıldılar.)

“After” that is usually followed by subject and verb.
(“After that”den sonra genelde bir özne ve fiil gelir.)

Example (Örnek):
After that he lived without food for 44 days.
(Bundan sonra yemek yemeden 44 gün geçirdi.)

We use “because” to give a reason why something happened.
(“Because” bir şeyin neden meydana geldiğinin nedenini açıklamak için kullanılır.)

Example (Örnek):
She went shopping because there was no food in the house.
(O alış veriş yapmaya gitti, çünkü evde yiyecek maddesi kalmamıştı.)

We use “so” to say what the consequence of a situation is.
(“So” bir durumun sonucunun ne olduğunu açıklamak için kullanılır.)

Example (Örnekl:
She needed some money so she went to the bank.
(Onun biraz paraya ihtiyacı vardı, böylece bankaya gitti.)

We use “until” to say something stops happening at this time.
(“Until” bir şeyin belli bir zamandan sonra bittiğini/biteceğini belirtmek için kullanılır.)

Example (Örnek):
They partied until dawn.
(Şafağa kadar parti düzenlediler)

We use “while” and “when” to connect things that are happening at the same time.
(“While ve when” aynı zamanda olan şeyleri birbirleri ile bağlamak için kullanırız.)

NB: “While” vs. “When”
(NOT:” While” e karşın “When”)

Clauses are groups of words which have meaning, but are often not complete sentences. Some clauses begin with the word “when” such as “when she called” or “when it bit me.” Other clauses begin with “while” such as “while she was sleeping” and “while he was surfing.” When you talk about things in the past, “when” is most often followed by the verb tense Past Simple, whereas “while” is usually followed by Past Continuous. “While” expresses the idea of “during that time.” Study the examples below. They have similar meanings, but they emphasize different parts of the sentence.

(“Clauses” ler anlamı olan bir grup kelimelerdir, ancak çoğu zaman bunlar tamamlanmış cümleler teşkil etmezler.Bazı “clauses” ler “when, such as , when she called” veya “when it bit me” kelimeleri ile başlarlar.Başka “clauses” ler “while, such as , while she was sleeping” ve “while he was surfing” ile başlarlar.Geçmişte olan olaylar hakkında konuşuyorsanız eğer, “when” çoğu zaman fiilin Geçmiş Zaman hali tarafından takip edilir.Buna karşılık “while” Sürekli Geçmiş Zaman tarafından takip edilir.”While” o zaman sırasında fikrini ifade eder.Aşağıdaki örnekleri inceleyin.Benzer anlamlar taşırlar, ancak cümlenin farklı bölümlerine vurguda bulunurlar. )

Examples (Örnekler):
I was studying when she called.
(Beni çağırdığında/aradığında çalışıyordum)

While I was studying, she called.
(Çalıştığım sırada çağırdı/aradı.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!