INGILIZCE PREFIXES – ÖNEKLER – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

We often use prefixes to make opposites of adjectives.Prefixes are small word parts that are added at the beginning of a word.
(Önekleri sıkca sıfatların karşıtlarını oluşturmak için kullanırız.Önekler bir kelimenin başına eklenen küçük kelime parçacıklarıdır. )

Examples (Örnekler):
unhappy (mutsuz)

incorrect (yanlış)

impatient (sabırsız)

dishonest (dürüst olmamak)

Some examples of prefixes and opposites of adjectives
(Önekler ve sıfatların karşıtlarına dair bazı örnekler):

un- : unemployed, unhelpful, unreliable, unselfish, unintelligent, unambitious, unfriendly, unattractive, unsure, unhealthy, unhappy
(işsiz, yardımcı olmayan, güvenilmez, bencil olmayan, zeki olmayan, hırslı olmayan, dostça olmayan, çekici olmayan, emin olmayan, sağlıksız, mutsuz)

in- : inconsiderate, incorrect (düşüncesiz, hatalı)

im- : impatient, immature, impolite, impossible (sabırsız, olgun olmayan, terbiyesiz, imkansız)

dis- : dishonest, disorganised (dürüst olmayan, düzensiz)

There are no set rules for using prefixes! But here are some helpful tips:
(Öneklerin (prefixes) kullanımı konusunda belirlenmiş kurallar mevcut değildir!Ancak aşağıda konu ile ilgili yararlı olabilecek bazı püf noktaları bulunmaktadır:)

Adjectives beginning with “c” usually take the prefix in-
(“c” ile başlayan sıfatlar genellikle in- öneğini alırlar

Example (Örnek):
incorrect

Adjectives beginning with “p” usually take the prefix im-
(“p” ile başlayan sıfatlar genellikle im- öneğini alırlar.)
Example (Örnek):
impatient

We can’t use prefixes with all adjectives
(Önekleri tüm sıfatlar ile beraber kullanamayız)
NOT “immoody” and NOT “unshy”
(immoody” KULLANILMAZ ve “unshy” KULLANILMAZ))

We can use “un-” to make opposites of some verbs
(“un” bazı fiilleri ters anlama getirmek için kullanırız)
Examples (Örnekler):
unpack (ambalajı açmak)

undo (sökmek)

undress (soyunmak)

unlock (kilidi açmak)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!