INGILIZCE PRESENT CONTINUOUS VS PRESENT SIMPLE -ŞIMDIKI ZAMANA KARŞIN GENIŞ ZAMAN – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

We use the Present Continuous for:
(Şimdiki Zamanı):

– things that are happening at the moment of speaking
(-konuşulduğu sırada olan şeyler için kullanırız)

Examples (Örnekler):
I am writing an email at the moment.
(Şu anda bir elektronik posta yazıyorum.)

He is doing some gardening today.
(O bugün biraz bahçe işleri yapıyor.)

– things that are temporary and happening around now, but maybe not at the moment of speaking.
(-geçici olan ve şu sıralara yakın olan, ancak belki üzeride konuşulduğu sırada olmayan şeyler için kullanılır.)

Examples (Örnekler):
Now she’s looking for another job.
(Şimdi o başka bir işe arıyor.)

I’m living at my friend’s house at the moment.
(Şu anda arkadaşımın evinde kalıyorum.)

We use the Present Simple for:
(Geniş Zamanı:)

– daily routines and habits and things we do or don’t do with frequency;
(-günlük rutinler ve sık yada sık olarak yapmadığımız alışkanlıklar ve şeyler için kullanırız;)

Examples (Örnekler):
He reads the newspaper every day.
(O gazeteyi her gün okur.)

I never take the bus to work. I always ride my bicycle.
(Ben daha hiç işe gitmek için otobüsü kullanmadım.Hep bisikletim ile giderim.)

– verbs that describe states.
(-durumları ifade eden fiiller için kullanırız.)

Examples (Örnekler):
He needs a real job.
(Onun gerçek bir işe ihtiyacı var.)

I think she is too young to get married.
(Bence o evlenmek için daha çok genç.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!