INGILIZCE PRESENT PERFECT FOR GIVING NEWS WITH JUST / YET / ALREADY – HABER VERMEK IÇIN YAKIN GEÇMIŞ ZAMAN – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

We use “the Present Perfect” for giving news about things that happened in the past, but are connected to now. We don’t say the exact time they happened.
(“Yakın Geçmiş Zamanı”, geçmişte meydana gelmiş ancak şimdiki zaman ile bağlantılı olan olaylar hakkında haber vermek için kullanırız.Ne zaman meydana geldikleri konusunda kesin zamanı belirtmeyiz.)

Examples (Örnekler):
He’s had a car accident.
(O bir araba kazası geçirdi.)

Melissa’s just lost her job!
(Melissa çok kısa bir süre önce işini kaybetti!)

There’s been an earthquake in Haiti.
(Haiti’de bir deprem meydana geldi.)

We use “yet” in negative sentences and questions to ask if something that we expect to happen has happened or to say something hasn’t happened.”Yet” usually goes at the end of the sentence or clause.
(“Yet” kelimesini genellikle olumsuz cümlelerde ve olmasını beklediğimiz bir şeyin meydana geldiğini sormak için veya bir şeyin meydana gelmediğini belirtmek için kullanırız. “Yet” genellikle cümle veya yan cümlenin sonunda yer alır.)

Examples (Örnekler):
Haven’t you finished your homework yet?
(Ev ödevini hala bitirmedin mi?)

I haven’t been to the doctor yet.
(Henüz doktora gidemedim.)

Haven’t you paid the rent yet?
(Kirayı henüz ödemedin mi?)

We use “just” in positive sentences to say that something happened very recently.Just goes between the auxiliary and the past participle.
(“Just” kelimesini bir şeyin daha yeni meydana geldiğini belirtmek için olumlu cümlelerde kullanırız.“Just” yardımcı fiil ve geçmiş zaman sıfat-fiili arasında yer alır.)

Examples (Örnekler):
I’ve just finished the report.
(Raporu daha yeni bitirdim.)

I’ve just heard that Joey’s in hospital.
(Joey’in hastaneye yatırıldığını daha yeni duydum.)

He’s just started a new job.
(O çok kısa bir süre önce yeni bir işe başladı.)

We use “already” in positive sentences to say that something happened before now or earlier than expected. “Already” goes between the auxiliary and the past participle.
(“Already” kelimesini bir şeyin daha önceden veya beklenenden daha önce meydana geldiğini belirtmek için olumlu cümlelerde kullanırız.“Already” yardımcı fiil ve geçmiş zaman sıfat-fiili arasında yer alır.)

Examples (Örnekler):
He’s already had an operation.
(O daha önceden bir ameliyat geçirmişti.)

I’ve already had dinner.
(Ben zaten akşam yemeğini yemiştim.)

She’s already left for the airport.
(O çoktan hava alanına doğru yola çıktı.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!