INGILIZCE SO / NEITHER + AUXILIARIES – ÖYLE / HIÇBIRI + YARDIMCI FIILLER – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

In English we use “So” + auxiliary + “I / Neither” + auxiliary + “I” to say that you have something in common with someone.
(İngilizcede “So” + yardımcı fiil + “I / Neither” + yardımcı fiil + “I” yapısını, bir kişiyle bir şeyinizin ortak olduğunu anlatmak istediğiniz zaman kullanırız.)

We use “So + auxiliary + I” with positive sentences
(“So + yardımcı fiil + I” yapısını, olumlu anlamlı cümlelerde kullanırız.)

Examples (Örnekler):
A: I love football
(A: Ben futbolu seviyorum.)

B: So do I.
(B: Ben de öyle.)

A: I went to university.
(A: Ben üniversiteye gittim.)

B: So did I.
(B: Ben de öyle )

We use “Neither + auxiliary + I” with negative sentences
(“Neither + yardımcı fiil + I” yapısını olumsuz anlamlı cümlelerde kullanırız.)

A: I’m not married
(A: Ben evli değilim.)

B: Neither am I.
(B: Ben de öyle.)

A: I don’t smoke.
(A: Ben sigara kullanmıyorum.)

B: Neither do I.
(B: Ben de öyle.)

The auxiliary you use depends on the tense.
(Kullanacağınız yardımcı fiil, zaman fiil kipine bağlıdır.)

Present Simple (Şimdiki Geniş Zaman);
I study English. —> So do I.
(Ben İngilizce öğreniyorum.—> Ben de öyle yapıyorum.)

Past Simple (Di’li Geçmiş Zaman):
I didn’t like the film. —> Neither did I.
(Filmi beğenmedim. —> Ben de öyle.)

Can (-E Bilmek):
I can play the piano. —> So can I.
(Ben piano çalabiliyorum. —> Ben de.)

Past Simple with be(“Be” ile beraber kullanılan Di’li Geçmiş Zaman):
I wasn’t very interested. —> Neither was I.
(Ben pek ilgili değildim.—> Ben de öyle.)

Present Perfect (Yakın Geçmiş Zaman):
I’ve been to Japan. —> So have I.
(Ben Japonya’ya gittim.—> Ben de öyle.)

Would:
I wouldn’t like to go bungee jumping. —> Neither would I.
(Bungee jumping yapmak istemezdim. —> Ben de istemezdim.)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!