INGILIZCE VERBS + INFINITIVE / GERUNDS – FIILLER + MASTAR / ULAÇLAR – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Gerunds and infinitives are forms of verbs that act like nouns. They can follow adjectives and other verbs. Gerunds can also follow prepositions.
(Ulaçlar ve Mastarlar isimler yerine geçen fiil şekilleridir. Sıfat ve başka fiillerden sonra gelebilirler.Ulaçlar ayrıca edatları da takip edebilirler.)

A gerund (often known as an -ing word) is a noun formed from a verb by adding “-ing”. Not all words formed with “-ing” are gerunds.
(Bir ulaç (sıkca -ing kelimesi olarak tanınır) “–ing” eklenerek bir fiil tarafından şekillendirilmiş olan bir isimdir.Her “–ing” ile şekillendirilmiş olan bir kelimeler, ulaçlar değildir.)

An infinitive is “to + the verb”.
(Bir mastar “ to + fiil” den meydana gelir.)

When a verb follows a verb it either takes the gerund or infinitive form.
(Bir fiil bir fiili takip ettiği zaman ya ulaç yada mastar şeklini alır.)

Examples (Örnekler):
With the verb “start”;

“It started to rain.” or “It started raining.” Both sentences have the same meaning.
(“Start” fiili ile: ”It started to rain” yada “It started raining” İki cümleninde anlamı aynıdır.)

Sometimes the use of the gerund or infinitive changes the meaning of the sentence.
(Bazen ulaç yada mastarın kullanımı cümlenin anlamını değiştirir.)

Examples (Örnekler):
With the verb “remember”;

“I remembered to do my homework”. or “I remembered doing my homework.”

In the first sentence (I remembered to do my homework), the person speaking remembered they had some homework first and then carried out the action and did it. In the second sentence (I remembered doing my homework.), the person speaking carried out the action (their homework) first and then remembered doing it.

(“Remember” fiili ile: “I remembered to do my homework” yada “I remembered doing my homework”

İlk cümlede (I remembered to do my homework), konuşan kişi önce bir ev ödevlerinin olduğunu hatırladı ve sonrada eylemi uyguladı ve onu yaptı.İkinci cümlede (I remembered doing my homework), konuşan kişi önce eylemi (ev ödevlerini) uyguladı ve sonra onu yaptığını hatırladı.)

Other verbs only take one or the other, unfortunately there is no rule as to which form the verb takes. The same is true when the verb follows an adjective.
(Başka fiiller sadece birini yada ötekini alırlar, ne yazık ki fiilin alacağı şekil konusunda bir kural yoktur.Aynı şey bir fiil bir sıfatı takip ettiği zamanda geçerlidir.)

The best way to learn their correct use is with practice!
(Doğru kullanımlarını öğrenmenin en kolay yolu pratik yapmaktan geçer!)

Gerunds after Prepositions(Ulaçlar Edatlardan sonra)
When a verb is used after a preposition the verb takes the “-ing” form.
(Bir fiil bir edatdan sonra kullanılırsa eğer, fiil “–ing” şeklini alır.)

Examples (Örnekler):
You can’t make an omelette without breaking eggs.
(Yumurtaları kırmadan bir omlet yapamazsın)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!