INGILIZCE WILL / WON’T FOR PREDICTIONS / PROMISES / OFFERS / DECISIONS – TAHMINLER / VAATLER / TEKLIFLER / KARARLAR – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

İngilizce’de “Will” gelecek ile ilgili tahminler, söz – vaat vermek, karar belirtmek, teklifte bulunmak gibi farklı nedenlerle kullanılabilir.

Will can be used for various reasons.

Will / Won’t gelecek ile ilgili tahminler örnek

We use will / won’t + infinitive for future predictions.
(“Wil l/ Won’t + mastar şeklinde gelecek ile ilgili tahminler için kullanılır.)

eg. He’ll be late.

(O geç kalacak.)

She’ll forget to buy the wine.

(O şarabı almayı unutacak.)

I won’t pass the exam.

(Sınavı geçemeyeceğim.)

NB: The future of there is / are = there will be

(NOT: “There is/are” ın gelecek zaman için kullanım şekli = “there will be”dir.)

The future of I can = I’ll be able to NOT I’ll can. We often use I think/ I don’t think… will…

(“I can” in gelecek zaman için kullanım şekli = “I’ll be able to”, “ I’ll can” DEĞİLDİR. Sıkça “I think/ I don’t think… will…” kullanırız.)

eg. I think he’ll fail the exam. / I don’t think he’ll pass the exam. NOT I think he won’t pass the exam.

(örnek Bence o sınavdan kalacak. / Onun sınavdan geçeceğini sanmıyorum şeklinde kullanılır. I think he won’t pass the exam şeklinde KULLANILMAZ.)

Will / Won’t karar belirtmek, teklifte bulunmak, söz – vaat vermek örnek

We also use will / won’t + infinitive for making decisions, offering and promising.

(Ayrıca will / won’t + mastar karar bildirmek, teklifte bulunmak ve vaatde bulunmak (söz vermek) için de kullanırız.)

Will / Won’t karar belirtmek örnek

eg. I’ll have the steak, please. (decision)

( Örnek : Bifteği istiyorum, lütfen. (karar))

We’ll take the 8:30 train. (decision)

( 8:30 trenine bineceğiz. (karar) )

Will / Won’t / Shall teklifte bulunmak örnek

I’ll help you with your bags. (offer)

( Sana çantaların konusunda yardımcı olacağım. (teklif))

* Shall I open the window? (offer)

(* Pencereyi açayım mı? (teklif))

*NB: When an offer is a question we use Shall I…? or Shall we…?

*NOT: Bir teklif bir soruyu teşkil ediyorsa “Shall I…?” yada “Shall we…?” kullanırız.

eg. Shall I pay the bill?

(Örnek : Faturayı ödeyeyim mi?)

Shall I call you tonight?

(Seni bu gece arayayım mı?)

Shall we pick you up at 7pm?

(Seni saat 19:00’da alalım mı?)

Will / Won’t söz – vaat vermek örnek

I’ll always love you. (promise)

(Seni her zaman seveceğim. (söz))

I won’t tell anyone. (promise)

(Kimseye söylemeyeceğim. (söz))

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!