INGILIZCE FUTURE VERB FORMS (INCL. FUTURE CONTINUOUS) (GELECEK FIIL ŞEKILLERI – GELECEKTEKI DEVAMLILIK) – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

“Be going to” yu kişisel tasarılar veya hedefler, veya mevcut kanıtlara dayanan bir öngörüden bahsetmek için kullanırız.

We use be going to to talk about personal plans or intentions, or a prediction based on present evidence.

eg. I’m going to the gym tomorrow.

The team is playing really well. I think they’re going to win the match.

ör. Yarın jimnastik salonuna gidiyorum.

Takım gerçekten iyi oynuyor.Bence onlar maçı kazanacaklar.

We use the Present Continuous to talk about arrangements and appointments with other people.

eg. I’m meeting Anne for lunch on Saturday.

Şimdiki Zaman şeklini başka kişiler ile yapılan düzenlemeler ve randevular hakkında konuşmak için kullanırız.

ör. Cumartesi Anne ile ile öğle yemeği için buluşacağız.

We use will to talk about a decision made at the time of speaking or a prediction not based on present evidence.

eg. The phone’s ringing. I’ll answer it.

I’m sure you’ll have a great time.

“Will” konuşma anında verilen bir karar veya mevcut kanıta dayanmayan bir öngörüden bahsetmek için kullanırız.

ör. Telefon çalıyor.Ben cevaplıyacağım.

Harika bir zaman geçireceğine eminim.

We use Present Simple to talk about a timetabled event.

eg. The train leaves from platform 5 at 9:40am.

Geniş Zamanı, zaman çizelgesi ile belirlenmiş bir etkinlik hakkında konuşmak için kullanırız.

ör. Tren peron 5’den sabah saat 9:40’da hareket edecek.

NB: We often use definitely and probably with will/won’t.

eg. Jo will definitely pass the exam.

Lara probably won’t be able to take a holiday this summer.

We also use will to talk about future facts and offers.

eg. I’ll be forty this year.

I’ll help you carry those bags

NOT: Sıkça “definitely ve probably” yi “will/won’t” ile beraber kullanırız.

ör. Jo kesinlikle sınavı geçecek

Lara beklide bu yaz tatil yapamayacak.

Ayrıca “will” gelecekteki gerçekler ve teklifler hakkında konuşmak için kullanılır.

ör. Bu sene kırk yaşına gireceğim.

Sana bu çantaların taşınmasında yardımcı olacağım.

Future Continuous

Gelecekteki Devamlılık

We use the Future Continuous for an action in progress at a point in time in the future.

eg. This time tomorrow we’ll be sitting on a beach in Hawaii.

Gelecekteki Devamlılığı, gelecek zamandaki bir noktadaki devam eden bir eylem için kullanırız.

ör. Yarın bu zamanlarda Hawaii’daki bir plajda oturuyor olacağız.

We also use the Future Continuous to describe an action in progress in the normal course of events without any plan or intention.

eg. I’ll be walking past the post office on my way home, so I can post it for you

Gelecekteki Devamlılığı ayrıca herhangi bir plan ya da niyet olmadan, olayların normal seyrinde devam eden bir eylemi tarif etmek için kullanırız.

ör. Eve giderken yolda postahaneden geçeceğim, böylece senin için postalayabilirim.

NB: As with other continuous verb forms, we don’t usually use state verbs with the Future Continuous.

NOT: Başka devamlılığı olan fiil şekillerinde olduğu gibi, genellikle Gelecekteki Devamlılık şekli ile beraber durum fiilleri kullanmayız.

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!