INGILIZCE LINKERS – BAĞLAYICILAR – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Belirli kelimeleri, fikirleri mantıklı bir sebep ve tezat oluşturmak amacı için bağlayıcı olarak kullanırız.

We use particular words for connecting ideas for reason and contrast.

Reasons: because, due to, as, because of, since (Sebepler: because, due to, as, because of, since)

Contrast: however, apart from/ except for, instead of, despite/in spite of, whereas, even though/ although, nevertheless (Tezat : however, apart from/ except for, instead of, despite/in spite of, whereas, even though/ although, nevertheless)

Because, however, whereas, as, since, even though/ although and nevertheless are followed by a clause.(“However, whereas, as, since, even though/ although and nevertheless” bir tümce tarafından takip edilirler.)

eg. …whereas living in the city makes for a shorter commute.(Örnek: …buna karşın şehirde yaşamak, işe gitmek için daha kısa süreli bir yolculuk gerektirir.)

…because life is lived at a faster pace.(…çünkü hayat daha hızlı bir tempoda yaşanıyor.)

Apart from/ except for, instead of, despite/ in spite of, due to, and because of are followed by a noun or gerund ( verb + ing).

(“Apart from/ except for, instead of, despite/ in spite of, due to, ve because of” bir isim veya ulaç tarafından ( fiil + ing ) takip edilirler.)

eg. Apart from being a talented footballer, he is also …(Örnek: Yeteknekli bir futbolcu olması dışında, ayrıca…)

… despite having four children. (… dört çocuğu olmasına rağmen.)

Due to and because of are more commonly followed by a noun rather than a gerund.(“Due to” ve “because” daha yaygın olarak bir ulaç’tan çok bir isim tarafından takip edilirler.)

eg. Due to a decline in numbers… (Örnek: Sayılardaki düşüş nedeniyle …)

… because of the effects of the oil spill.(… çünkü petrol sızıntısının etkilerinden dolayı.)

NB: We use however and nonetheless to contrast two sentences and usually put these words at the beginning of the second sentence.

 

(NOT: “However ve nonetheless” iki cümle arasında bir tezat oluşturmak için kullanır, ve genellikle bu kelimeleri ikinci cümlenin başına yerleştiririz.)

 

eg. Mobile phones are said to emit radiation. However, it is common for people of all ages to use them. (Örnek: Cep telefonlarının radyasyon yaydıkları söylenir.Bununla birlikte her yaştan insan onları yaygın olarak kullanır.)

We use the other words and phrases listed above to contrast two clauses in the same sentence and usually put them at the beginning or in the middle of the sentence.

 

(Yukarıda listelenmiş olan başka kelime ve tabirleri aynı cümledeki iki tümceyi mukayese etmek için kullanır ve genellikle onları cümlenin başı veya ortasına koyarız.)

eg. Although it had been a long day, we made a lot of progress.(Örnek: Uzun bir gün olmasına rağmen, çok ilerleme kaydedebildik.)

 

We made a lot of progress, although it had been a long day.(Çok ilerleme kaydedebildik, uzun bir gün olmasına karşın.)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!