INGILIZCE MAKING COMPARISONS – KARŞILAŞTIRMALAR YAPMA – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

“Than” ile birlikte karşılaştırmalar yaparız.

ör. Senin evin benimkinden çok daha büyük.

We use comparatives with than.

eg. Your house is far bigger than mine.

We use adjectives with as… as.

eg. The price is nowhere near as high as I expected it to be.

“As…as” ile sıfatlar kullanırız.

ör. Fiyatlar hiçbir yerde beklediğime yakın yükseklikte bile değildi.

A big difference: (Büyük bir fark)

far… as

nowhere near as… as

considerably… than

not nearly as… as

a great deal… than

much… than

a lot… than

A small difference: (Küçük bir fark)

almost as… as

nearly as… as

slightly… than

not quite as… as

a bit… than

a little… than

No difference: (Fark Bulunmuyor)

(just) as… as

not any… than

no… than

NB: We can use more or less with nouns.

eg. There is far more stuff here than I expected.

NOT: “More or less” i isimler ile beraber kullanabiliriz.

ör. Burada beklediğimden çok daha fazla şeyler var.

We usually use less with uncountable nouns and fewer with countable nouns.

eg. I have less pay and fewer holidays than I used to have.

Genellikle “less” sayılamayan isimler ve “fewer” sayılabilir isimler ile kullanılır.

ör. Daha önce sahip olduğumdan daha az maaş ve tatil günüm bulunuyor.

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!