INGILIZCE MODAL VERBS: LEVELS OF CERTAINTY ABOUT THE FUTURE – GEREKLILIK FIILLERI: GELECEK HAKKINDA KESINLIK – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

“Will/ won’t” u gelecek ile ilgili bir kesinlik ifade etmek için kullanılır.

ör. Seni özleyeceğim!

We use will/ won’t to express future certainty.

eg. I’ll miss you!

We use might, could and may to express future possibility.

eg.I might go to the match on Saturday.

“Might, could ve many” gelecek ile ilgili bir olasılık ifade etmek için kullanırız.

ör. Cumartesi günkü maça gitme ihtimalim var.

When we think something will definitely happen, we use:

– be bound to + infinitive

– be sure to + infinitive

Bir şeyin kesinlikle olacağını düşündüğümüz zaman, aşağıda b elirtilenleri kullanırız:

-be bound to + mastar

-be sure to + mastar

When we think something will probably happen, we can use:

– be likely to + infinitive

– may well + infinitive

– I dare say + subject + will + infinitive

Bir şeyin belki olabileceğini düşünüyorsak, aşağıda belirtilenleri kullanabiliriz:

-be likely to + mastar

-may well + mastar

– I dare say + özne + will + mastar

When we think something probably won’t happen, we use:

– be unlikely to + infinitive

– I don’t suppose + subject + will + infinitive

– I doubt if + subject + will + infinitive

– I shouldn’t think + subject + will + infinitive

Bir şeyin belki olmayacağını düşünüyorsak, aşağıda belirtilenleri kullanırız:

-be unlikely to + mastar

-I don’t suppose + özne + will + mastar

-I doubt if + özne + will + mastar

-I schouldn’t think + özne + will + mastar

When we think something definitely won’t happen, we can use:

– I can’t imagine + subject + will + infinitive

eg. She’s bound to get the top score.

It is likely to rain tomorrow.

I dare say he will arrive late, as usual.

I doubt if she will understand the topic.

Bir şeyin kesinlikle olmayacağını düşünüyorsak, aşağıda belirtilenleri kullanabiliriz:

-I can’t imagine + özne + will + mastar

Ör. En yüksek notu almak üzere.

Yarın yağmur yağması muhtemel.

Geç geleceğini söylemeyi cüret ediyorum, her zamanki gibi.

Onun konuyu anlayacağından şüphe duyuyorum.

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!