INGILIZCE PASSIVE FORMS WITH HAVE AND GET – HAVE VE GET ILE EDILGEN ŞEKILLER – TÜRKÇE KONU AANLATIMI

Edilgen have + tümleç + geçmiş zaman ortacı şeklini, başka kişilere bizim için yapmaları için ödemede bulunduğumuz bir şey hakkında konuşmak için kullanırız.

We use the passive form have + object + past participle to talk about something we pay other people to do for us.

eg. I had my windows cleaned this morning.( Örnek : Bu sabah pencerelerimi temizlettim.)

We use get + object + past participle when it was difficult to get something done.(“Get + tümleç + geçmiş zaman ortacı, bir şeyin yaptırılması zor olduğu durumlarda kullanırız.)

eg. After much trying, he finally got a record deal signed.(Örnek : Bir çok denemeden sonra, nihayet bir albüm anlaşması imzaladı.)

We use get + past participle for things that happen by accident or unpleasant things that happen to us.(Get + geçmiş zaman ortacını, kazaren olan veya başımıza gelen tatsız şeyler için kullanırız.)

eg. Some glasses got broken when we were packing.(Örnek : Paketlerken bazı camlar kırıldı.)

My wallet got stolen at the concert last night.(Cüzdanım geçen geceki konser sırasında çalındı.)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!