INGILIZCE PRESENT AND PAST HABITS – MEVCUT VE GEÇMIŞ ALIŞKANLIKLAR – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Mevcut Alışkanlıklar, Tekrar Edilen Eylemler ve Durumlar

Present Habits, Repeated Actions and States

We use the Present Simple to talk about present habits, repeated actions and states.

(Geniş Zamanı mevcut alışkanlıklar, tekrarlanan eylemler ve durumlar hakkında konuşmak için kullanırız.)

eg. I go to the gym three times a week. (Örnek : Jimnastik salonuna haftada üç sefer giderim.)

We often use the Present Continuous with always to talk about present habits and repeated actions that annoy us or happen more than usual.

(“Always” ile Şimdiki Zamanı sıklıkla mevcut alışkanlıklar ve bizi rahatsız eden ve olağandan daha sık oluşan tekrarlanan eylemler hakkında konuşmak için kullanırız.)

eg. She’s always telling me what to do.(Örnek: O bana sürekli ne yapmam gerektiğini söylüyor)

We can use will + infinitive to talk about repeated and typical behaviour in the present. We don’t usually use this verb form with state verbs for this meaning.

(“Will + mastarı” şimdiki zamanda meydana gelen tekrarlı ve tipik davranışlar hakkında konuşmak için kullanırız.Genelde bu fiil şeklini bu anlamda, durum belirten fiilleri ile baraber kullanmayız.)

eg. Every morning when I wake up, I’ll have a freshly squeezed orange juice and some muesli.(Örnek: Her sabah uyandığımda, taze sıkılmış bir portakal suyum ve biraz yulafım olur.)

NB: To show criticism, we stress the uncontracted form of will. (NOT: Eleştiri göstermek için, “will” in kısaltılmamış şeklini vurgularız.)

eg. She will leave her clothes on the floor all the time! (Örnek : O elbiselerini her zaman zeminde bırakacak!)

Past Habits, Repeated Actions and States (Geçmiş Alışkanlıklar, Tekrar Edilen Eylemler ve Durumlar)

We use the Past Simple and used to + infinitive to talk about past habits, repeated actions and states. (Geniş Zaman ve “used to + mastar” geçmiş alışkanlıklar, tekrarlanan eylemler ve durumlar hakkında konuşmak için kullanırız.)

eg. I played a lot of football when I was a child.(Örnek: Bir çocuk iken, çok futbol oynadım.)

We used to swim in the river when we visited our cousins. (Kuzenlerimizi ziyaret ettiğimizde nehirde yüzerdik.)

NB: We make negative sentences with used to with: subject + didn’t + use to + infinitive (NOT: Menfi bir cümleyi, ” used to with: özne + didn’t + use to + mastar” ile kurarız.)

eg. I didn’t use to like sport at school. (Örnek: Okulda spor dersini pek sevmezdim.)

We can also make negative sentences with never used to.(Never used to” ile de menfi cümleler kurabiliriz.)

eg. She never used to cook before she was married.(Örnek : Evlenene kadar yemek pişirmeye alışık değildi.)

We make questions with used to with: (Question Word) + did + subject + use to + infinitive

eg. Which subjects did you use to like at school? (Örnek: Okulda hangi dersleri severdin?)

“Used to” ile cümleleri şunlar ile kurarız: (Soru Kelimesi) + did + özne + use to + mastar

We can use would + infinitive to talk about past habits and repeated actions. We don’t usually use this verb with state verbs. (“Would + mastarı” geçmiş alışkanlıklar ve tekrarlanan eylemler hakkında konuşmak için kullanabiliriz.Genellikle bu fiilleri durum fiilleri ile birlikte kullanmayız.)

eg. When I was a teenager I’d go fishing with my friends every weekend. (Örnek: Daha ergen yaştayken, her hafta sonu arkadaşlarımla balık tutmaya giderdik.)

NB: We don’t use used to + infinitive or would + infinitive for something that only happened once.

(NOT: “Used to + mastarı” veya “would + mastarı” sadece bir sefer olan bir şey ile ilgili olarak kullanmayız.)

eg. I moved to Istanbul in 2009. NOT I used to/ would move to Istanbul in 2009. (Örnek : Istanbul’a 2009 yılında taşındım.)

We often start describing past habits with used to and continue with would + infinitive. (Sıklıkla geçmiş alışkanlıklar hakkında tarif yapmaya “used to” ile başlar ve “would + mastar” ile devam ederiz.)

eg. I used to get up at 6am, then I’d buy breakfast at the cafe downstairs. After that I’d eat it on the ferry on my way to work. (Örnek : Eskiden sabah saat 6:00’da kalkar, sonra aşağıdaki kafeden kahvaltılık alırdım.Bundan sonra yolda işe giderken, onu vapurda yerdim.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!