INGILIZCE PRESENT PERFECT SIMPLE VS PRESENT PERFECT CONTINUOUS – DEVAM EDEN YAKIN GEÇMIŞ ZAMANA KARŞIN – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Yakın Geçmiş Zamanı, geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan şeyler hakkında konuşmak için kullanırız.

We use the Present Perfect to talk about things that connect the past and the present.

We use the Present Perfect Simple:(Yalın Miş’li Geçmiş Zamanın kullanım şekilleri:)

– for experiences in our lives up to now (-şu ana kadarki hayatımızdaki tecrübeler için)

eg. I’ve met people from all over the world in my job. (Örnek : İşimde dünyanın her yerinden olan kişiler ile tanıştım.)

– for states that started in the past and continue in the present.(-geçmişte başlamış ve şimdiki zamanda da devam eden durumlar için.)

eg. My parents have been married for 47 years.(Örnek : Annem ve babam 47 seneden beri evliler.)

– for completed actions that happened recently, but we don’t say when.(-tamamlanmış olan eylemler için, ancak ne zaman olduğunu söylemeyiz.)

eg. I’ve just got back from my holiday. (Örnek : Tatilimden daha yeni döndüm.)

– with superlatives (-üstünlük dereceleri ile)

eg. She’s the most beautiful girl I’ve ever seen. (Örnek : O gördüğüm en güzel kız.)

– to talk about change (-değişiklik hakkında konuşmak için)

eg. The former small, country town has become a bustling city almost overnight. (Örnek : Eski küçük, taşra kasabası neredeyse bir gecede hareketli bir şehri haline geldi.)

We use the Present Perfect Continuous: (Devam eden Yakın Geçmiş Zamanın kullanım şekilleri:)

– for longer actions that started in the past and continue in the present.(-geçmişte başlamış olup, şimdiki zamanda devam eden uzun süreli eylemler için.)

eg. I have been living in Bangkok for almost five years.( Örnek : Yaklaşık beş seneden beri Bangkok’da yaşıyorum.)

– for longer actions that have recently finished, but have a result in the present.(-daha yeni bitmiş, ama sonucu şimdiki zamanda oluşmuş olan uzun süreli eylemler için.)

eg. I’ve been running up and down the stairs serving customers all day and now I’m exhausted.(Örnek : Bütün gün boyunca müşterilere hizmet etmek için merdivenleri inip çıktım, ve şimdi yorgunum.

– for actions that happened repeatedly in the past and still happen in the present. (-tekrarlı olarak geçmişte ve halen şimdiki zamanda da olan eylemler için. )

eg. We’ve been coming to this beach every summer for almost 20 years. (Örnek : Bu plaja yaklaşık 20 seneden beri her yaz geliriz.)

Simple or Continuous? (Yalın veya Devamlı?)

We use the Present Perfect Continuous to emphasise the action we’ve been doing:(Devam eden Yakın Geçmiş Zamanı yaptığımız eylemi vurgulamak için kullanırız:)

eg. I’ve been cleaning the house.(Örnek : Ben evi temizliyorum.)

We use the Present Perfect Simple to say an action has been completed. (Yalın Yakın Geçmiş Zamanı bir eylemin tamamlandığını belirtmek için kullanırız.)

eg. I’ve cleaned the house. (Örnek : Ben evi temizledim.)

We often use Present Perfect Simple with verbs that describe short actions: break, start, find, lose, buy, stop, finish…

(Yalın Yakın Geçmiş Zamanı, kısa eylemleri tarif eden fiiller ile birlikte kullanırız: break, start, find, lose, buy, stop, finish…)

We often use the Present Perfect Continuous wth verbs that describe longer actions: learn, study, rain, try, play, read, wait…

(Devam eden Yakın Geçmiş Zamanı daha uzun eylemleri tarif eden fiiller ile kullanırız: learn, study, rain, try, play, read, wait…)

We usually use the Present Perfect Continuous to talk about how long something has been happening.

(Genelde Devam eden Yakın Geçmiş Zamanı, bir şeyin ne zamandan beri devam ettiği üzerinde konuşmak için kullanırız.)

eg. I have been studying English for 5 years.(Örnek : 5 seneden beri İngilizce öğreniyorum.)

We usually use the Present Perfect Simple to talk about how many things have been completed.

(Genelde Yalın Yakın Geçmiş Zamanı, kaç şeyin tamamlanmış olduğu hakkında konuşmak için kullanırız.)

eg. I have written 10 emails this morning. (Örnek : Bu sabah 10 tane e-posta yazdım.)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!