INGILIZCE USES OF VERB + ING – FIIL + ING KULLANIMLARI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Fiil + ing (yada ulaç) aşağıdaki durumlarda kullanırız:

We use verb + ing (or the gerund):

– as part of a continuous verb form

eg. I am living with my parents at the moment.

-devamlı bir fiil şeklinin parçası olarak

Ör. Şu anda ebeveynlerim ile yaşıyorum.

– after prepositions

eg. I am tired of working every weekend.

-edatlardan sonra

Ör. Her hafta sonu çalışmaktan yoruldum.

– after certain verbs

eg.I try to avoid talking about religion in class.

-belli fiillerden sonra

Ör. Sınıfta din hakkında konuşmaktan kaçınıyorum.

– after certain verbs + object

eg. I’ve spent nearly two hours waiting for you.

-belli fiil + tümleçlerden sonra

Ör. Seni yaklaşık iki saat bekleyerek geçirdim.

– as an adjective

eg. This is a very interesting article.

-bir sıfat olarak

Ör. Bu çok ilginç bir makale.

– in reduced relative clauses

eg. Strangers waiting in a queue often strike up conversation.

-kısaltılmış ilgi tümceciklerinde

Ör. Sırada bekleyen yabancılar sık olarak sohbete dalarlar.

– after despite/in spite of

eg. Despite having a headache, she managed to carry out her daily duties as usual.

-“despite/in spite of” dan sonra

Ör. Baş ağrısına rağmen, her zamanki günlük görevlerini yerine getirmeyi başardı.

– as the subject of a verb

eg. Being a parent is a difficult job.

-bir fiilin öznesi olarak

Ör. Bir ebeveyn olmak zor bir iştir.

NB: We often use verb + ing after these verbs + object: hear, see, watch, feel, imagine, stop, love, like, don’t mind, dislike, hate.

eg. I don’t mind you making a mess as long as you clean up afterwards.

NOT: Şu fiiller+ tümleçden sonra sıkça fiil + ing kullanırız: hear, see, watch, feel, imagine, stop, love, like, don’t mind, dislike, hate.

ör. Ortalığı dağıtmanı, sonradan temizliği yaptığın sürece, umursamıyorum.

We also use verb + ing after these fixed phrases: There’s no point (in)…, It’s a waste of time…, It’s (not) worth…, It’s no use…

eg. There’s no use crying over spilt milk!

Aynı zamanda şu sabit tabirlerden sonra fiil + ing kullanırız: There’s no point (in)…, It’s a waste of time…, It’s (not) worth…, It’s no use… (Bunun bir anlamı yok… Vakit kaybı…Buna değmez…Yararı yok)

ör. Dökülmüş süt arkasından ağlamamın bir faydası yok!

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!