INGILIZCE WISHES – DILEKLER – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Şimdiki Zamandaki Dilekler

Wishes in the Present

We use wish + Past Simple to make wishes about states.(“Wish + Di’li Geçmiş Zamanı” durumlar hakkında dileklerde bulunmak için kullanırız.)

eg I wish I knew when my sister was coming.(Örnek : Kız kardeşimin ne zaman geleceğini bilmek isterdim.)

We use wish + Past Continuous to make wishes about actions in progress.(“Wish + Sürekli Geçmiş Zamanı” devam eden eylemler hakkında dileklerde bulunmak için kullanırız.)

eg. I wish I was learning English faster.(Örnek : İngilizceyi daha hızlı öğrenmeyi dilerdim.)

We use wish + could + infinitive to make wishes about abilities or possibilities.(“Wish + could + mastarı” yetenekler ve olasılıklar hakkında dileklerde bulunmak için kullanırız.)

eg. I wish I could speak Turkish.(Örnek : Türkçe konuşmayı dilerdim.)

We use wish + would + infinitive to make wishes about things that we would like to change. This is often used to show annoyance or frustration about things outside our control. (“Wish + would + mastarı” değiştirmek istediğimiz şeyler hakkında dileklerde bulunmak için kullanırız.)

eg. I wish you’d stop smoking. (Örnek : Senin sigara içmeyi bırakmanı dilerdim.)

Hope (Ümit)

We use I hope… to talk about things that we think might happen in the future.I hope… is followed by a clause.

(“Hope”… gelecekte olmasının olası olduğunu düşündüğümüz şeyler hakkında konuşmak için kullanırız.“I hope”… bir tümce tarafından takip edilir.)

eg. I hope you get good results. (It’s a possibility) (Örnek :Senin iyi sonuçlar almanı ümit ederim. (Bu bir olasılık))

Wishes about the Past (Geçmiş hakkında Dilekler)

We often use wish + Past Perfect Simple to make wishes about the past. These wishes are used to express regret about something that happened.

(Sıkça “wish + Yalın Miş’li Geçmiş Zamanı” geçmiş hakkında dileklerde bulunmak için kullanırız.Bu dilekler, meydana gelmiş bir şey hakkındaki pişmanlığı ifade etmek için kullanılır.)

eg. I wish the class hadn’t run late. Now I’ve missed my bus. (Örnek : Dersin geç bitmemiş olmasını dilerdim.Şimdi otobüsümü kaçırdım.)

We can also use should/shouldn’t have + past participle to express regret about something in the past. (Ayrıca “should/shouldn’t”ı “have + geçmiş zaman ortacını”, geçmişte meydana gelmiş bir şey hakkındaki pişmanlığı ifade etmek için kullanabiliriz.)

eg. She should have trained harder before she entered the competition. (Örnek : Yarışmaya katılmadan önce daha sıkı çalışmalıydı.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!